• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Urząd Pracy

  Kontakt
  Zielona Linia
  Programy
  Programy i projekty realizowane
  Programy i projekty zrealizowane
  Analizy i statystyki
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  Tłumacz języka migowego
  Przydatne linki
  Inne informacje
  E-zapytanie
  Prawo
  Ankiety i oceny
  Zamówienia publiczne
  Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
  Ochrona danych osobowych
  • Informacje ogólne

  EFS - Wsparcie nie tylko na starcie

  „Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej” projekt wspołófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Od stycznia 2010 roku do grudnia 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej realizuje projekt „Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej.” Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym założeniem projektu jest wsparcie klientów rudzkiego urzędu pracy w otwarciu własnej firmy.

  Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej, zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. W pierwszym etapie projektu osoby bezrobotne, które wyrażą chęć uzyskania dotacji składają dokumenty rekrutacyjne i zostają umówione na rozmowę z doradcą zawodowym, który przy pomocy specjalistycznych testów komputerowych określi ich predyspozycje w kierunku prowadzenia własnej firmy. Spośród osób, które rozwiązały test i odbyły rozmowę wybranych zostanie 40, które staną się uczestnikami projektu. Kolejny etap projektu koncentruje się wokół wsparcia szkoleniowego. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego, podczas których poruszane będą podstawowe kwestie dla nowopowstałych firm (m.in. ustalenie planu działania oraz celów strategicznych i taktycznych, skuteczne metody promocji i reklamy itp.).

  Po zakończeniu warsztatów rozpocznie się miesięczne szkolenie specjalistyczne, w trakcie którego uczestnicy projektu zdobędą wiedzę m.in. z zakresu prawa i księgowości, jak również umiejętności związane z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych w prowadzeniu własnej firmy. W wyniku szkolenia i dalszej indywidualnej pracy z doradcą zawodowym uczestnicy projektu wypracują komplet dokumentów stanowiących wniosek o przyznanie środków finansowych w wysokości do 40 tys. złotych. Kolejnym etapem projektu będzie ocena wniosków, dokonana przez specjalnie powołaną Komisję, w skład której wejdą nie tylko pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, ale również zaproszeni eksperci zewnętrzni. W wyniku tej procedury dofinansowanie otrzyma 20 najlepszych wniosków. Ważnym elementem projektu jest również wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych oraz doradztwa z zakresu prawa i księgowości, które mają pomóc świeżo upieczonym przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności. Z tego wsparcia będą mogli skorzystać wszyscy uczestnicy, którzy założyli działalność niezależnie od tego czy otrzymali, czy też nie otrzymali dofinansowania. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie dwóch tur rekrutacji. Dokładne terminy składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach I tury zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.puprudaslaska.pl na początku lutego b.r., zaś dla II tury w IV kwartale 2010 roku. W każdej z nich do projektu wejdzie 40 osób a dofinansowanie otrzyma 20.

  Istotnym elementem jest również promocja przedsiębiorczości poprzez m.in. wydanie mapy dobrych praktyk promującej firmy założone w oparciu o środki przyznane przez Urząd Pracy. Szczegółowe informacje na temat projektu „Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej” można uzyskać pod nr telefonu 032 771 59 52 lub na stronie internetowej www.puprudaslaska.pl.

  Znaleziono 20 wiadomości.

  (2011-09-03)

  Uwaga!

  Beneficjenci Pomocy ubiegający się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (I tura) proszeni są o załączenie do wniosku odpowiedniej wersji sprawozdania finansowego
  (2011-06-15)

  Nabór wniosków o przyznanie podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego rozpoczęty!

  Od 26 lipca do 9 sierpnia 2011 roku będzie trwał nabór wniosków o: - przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników I tury, - przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników II tury...
  (2011-04-10)

  Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości rozpoczęty

  Od 26 kwietnia do 9 maja 2011 roku będzie trwał nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla uczestników IV grupy szkoleniowej
  (2011-03-01)

  Od 22 kwietnia do 6 maja 2011 roku będzie trwał nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla uczestników III grupy szkoleniowej

  Od 22 kwietnia do 6 maja 2011 roku będzie trwał nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla uczestników III grupy szkoleniowej (termin szkolenia „Przedsiębiorczość” 17.01.2011 – 10.02.2011) projektu "Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.
  (2011-01-05)

  Zmiany w regulaminie

  W związku z pisemnymi zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dokonano ujednolicenia regulaminu udzielania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Wsparcie nie tylko na starcie.
  (2010-12-17)

  Informacja nt. wyników rekrutacji do II tury projektu „Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej”

  W związku z tym, że w dniu 16.12.2010 r. Pani Alina Sikora zrezygnowała z udziału w ww. projekcie w jej miejsce do I grupy szkoleniowej wchodzi osoba z najwyższym wynikiem punktowym, która odbyła rozmowę doradczą przed 30.11.2010 r.
  (2010-12-11)

  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ocen formalnej i merytoryczno-technicznej wniosków

  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ocen formalnej i merytoryczno-technicznej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach I tury projektu „Wsparcie nie tylko na starcie. Rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  (2010-11-09)

  Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego rozpoczęty!

  Od 16 do 26 listopada 2010 roku będzie trwał nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników I tury projektu „Wsparcie nie tylko na starcie.
  Utworzono: 2013-01-02 12:35 | Redagował: Katowice IntraCOM 2013-01-03 13:08
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 32954

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl