• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Tłumacz języka migowego

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej informuje, że dla osób uprawnionych udostępnione zostały usługi pozwalające na komunikowanie się, w tym w szczególności z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, m. in. poprzez możliwość korzystania z poczty elektronicznej i przesyłania faksów:

  tel: 32 771-59-00

  fax: 32 771-59-88

  e-mail:

  Zgodnie z art. 12 ust.1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z tutejszym Urzędem w sprawach, dla których właściwy jest Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej  proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia ( z wyłączeniem sytuacji nagłych).

  Utworzono: 2012-11-17 08:34 | Redagował: Iwona Skiba 2013-03-22 07:46
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6138

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl