• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Ochrona danych osobowych

  W związku z wejściem w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1), poniżej zamieszczamy klauzule informacyjne.

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Ochrona danych osobowych [ 24 ]
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-k.p.a.pdf 08-05-19 10:05 174.54KB pobierz
  ikona PDF obowiązek informacyjny - wykonawcy, oferenci w projektach dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 07-11-18 11:27 428.83KB pobierz
  ikona PDF obowiązek informacyjny - personel projektu, członkowie komisji przetargowych, osoby reprezentujące wnioskodawców i beneficjentów, użytkownicy Lokalnego Systemu Informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego 2014-2020 07-11-18 11:27 428.54KB pobierz
  ikona PDF obowiązek informacyjny - uczestnicy zakończonych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.pdf 06-08-18 13:40 93.42KB pobierz
  ikona PDF obowiązek informacyjny - podmioty i osoby biorące udział w realizacji projektów w ramach PO WER 16-07-18 13:04 132.45KB pobierz
  ikona PDF obowiązek informacyjny - uczestnicy projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 22-06-18 09:49 118.63KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-wnioskodawcy.pdf 24-05-18 15:42 189.8KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-wnioskodawcy (gdy dane zawarte we wniosku nie wynikają z przepisów prawa).pdf 24-05-18 15:42 189.64KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-użytkownicy newslettera.pdf 24-05-18 15:42 188.73KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-Uczestnicy Konkursu Najlepszy Debiut w Biznesie.pdf 24-05-18 15:42 190.07KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-rekrutacja.pdf 24-05-18 15:41 215.36KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-pracownicy PUP.pdf 24-05-18 15:41 191.45KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-poręczyciele.pdf 24-05-18 15:40 189.79KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-poręczyciele (KFS).pdf 24-05-18 15:40 189.62KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-osoby występujące z roszczeniemi wobec PUP.pdf 24-05-18 15:40 189.67KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-osoby składające skargi lub wnioski.pdf 24-05-18 15:39 189.67KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-osoby niezarejestrowane deklarujące zainteresowanie pomocą PUP.pdf 24-05-18 15:39 189.74KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-osoby korzystające z sali komputerowej.pdf 24-05-18 15:39 189.68KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-kontrahenci.pdf 23-10-19 11:20 175.25KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-klienci (bezrobotni, poszukujący pracy).pdf 23-10-19 11:20 177.88KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-członkowie rodzin ZFŚS.pdf 24-05-18 15:38 190.58KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-członkowie rodzin w związku z ich ubezpieczeniem.pdf 24-05-18 15:37 189.77KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-członkowie PRRP.pdf 24-05-18 15:36 190.48KB pobierz
  ikona PDF Obowiązek informacyjny-cudzoziemcy.pdf 25-05-18 11:16 173.79KB pobierz
  Utworzono: 2018-05-24 15:31 | Redagował: Piotr Krząkała 2018-05-24 15:54
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2893

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl