• Informacje ogólne

Kontakt

Dane Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Adres ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska
Telefon 32 771 59 00
Fax 32 771 59 88
e-mail
NIP 627-23-61-726
Regon 276710880

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania
poniedziałek-środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00

 

Klienci Urzędu obsługiwani są w następujących godzinach:

Godziny obsługi klientów
poniedziałek-środa 7:30 - 14:30
czwartek 7:30 - 16:30
piątek 7:30 - 13:30

Bilety kolejkowe do rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy wydawane są w następujących godzinach lub do ich wyczerpania:

poniedziałek-środa                          7:30 - 13:00                                
czwartek 7:30 - 16:00
piątek 7:30 - 13:00

Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że PUP Ruda Śląska udziela odpowiedzi na korespondencję  odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Utworzono: 2012-08-02 09:38 | Redagował: PUP Ruda Śląska 2017-03-16 11:33
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 77633

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl