• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Kontakt

  Dane Urzędu

  Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

  Adres ul. Ballestremów 16
  41-700 Ruda Śląska
  Fax 32 771 59 88
  e-mail
  NIP 627-23-61-726
  Regon 276710880

  UWAGA ZMIANA

  Godziny obsługi klientów

  • Klienci Urzędu obsługiwani są w następujących godzinach:

  poniedziałek-środa 8:00 - 14:00
  czwartek 8:00 - 16:00
  piątek 8:00 - 13:00
  • Bilety kolejkowe do rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy wydawane są w następujących godzinach lub do ich wyczerpania:

  poniedziałek-środa 8:00 - 13:00
  czwartek 8:00 - 15:30
  piątek 8:00 - 12:30

  Godziny urzędowania

  poniedziałek-środa 7:30 - 15:30
  czwartek 7:30 - 17:00
  piątek 7:30 - 14:00

  Korespondencja z Urzędem

  Uprzejmie informujemy, że PUP Ruda Śląska udziela odpowiedzi na korespondencję  odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:

  "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

  W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
  Utworzono: 2012-08-02 09:38 | Redagował: Danuta Kania 2019-08-06 14:26
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 106016

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl