• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Kontakt

  Dane Urzędu

  Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

  Adres ul. Ballestremów 16
  41-700 Ruda Śląska
  Fax 32 771 59 88
  e-mail
  NIP 627-23-61-726
  Regon 276710880

  UWAGA ZMIANA

  Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej od 2 listopada 2020 r. pracuje w systemie:

  • od poniedziałku do czwartku - w godz. od 7.00 do 17:30,
   12:00 - 12:30 - PRZERWA
  • w piątki - od 7:00 do 16:30,
   12:00 - 12:30 - PRZERWA

  Osoby przyjmowane są po uprzednim ustaleniu terminu wizyty telefonicznie.

  Osoby, które spóźnią się na umówiony termin powyżej 15 minut, będą przyjęte na końcu, po przyjęciu wszystkich umówionych w danym dniu osób.


  Korespondencja z Urzędem

  Uprzejmie informujemy, że PUP Ruda Śląska udziela odpowiedzi na korespondencję  odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:

  "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

  W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
  Utworzono: 2012-08-02 09:38 | Redagował: Piotr Krząkała 2020-11-04 13:14
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 107720

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl