• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Urząd Pracy

  Kontakt
  Zielona Linia
  Programy
  Programy i projekty realizowane
  Programy i projekty zrealizowane
  Analizy i statystyki
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  Tłumacz języka migowego
  Przydatne linki
  Inne informacje
  E-zapytanie
  Prawo
  Ankiety i oceny
  Zamówienia publiczne
  Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
  Ochrona danych osobowych
  • Informacje ogólne

  FP - Inicjatywa i przedsiebiorczość - to się opłaca

  PROGRAM SPECJALNY
  SKIEROWANY DO OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA


  1. NAZWA PROGRAMU SPECJALNEGO:
  „INICJATYWA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ- TO SIĘ OPŁACA”

  2. ADRESACI:

  70 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej, w wieku poniżej 30 r.ż., które posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe lub wyższe.

  3. CEL PROGRAMU SPECJALNEGO:

  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej.

  Cele szczegółowe:

  a. zdobycie doświadczenia zawodowego przez osoby bezrobotne odznaczające się jego brakiem poprzez ich udział w stażach zawodowych trwających 5 m-cy (22 osoby),
  b. zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy przez uczestników programu poprzez skorzystanie z udziału w warsztatach z tego zakresu (50 osób),
  c. zdobycie przez osoby bezrobotne wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych poprzez ich udział w seminarium z tego zakresu (50 osób),
  d. wsparcie przedsiębiorstw poprzez:
  - pomoc finansową na utworzenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych przez tut. urząd osób bezrobotnych (28 nowych miejsc pracy),
  - skierowanie odpowiednich osób bezrobotnych do odbycia stażu zawodowego
  u pracodawcy, co w istotny sposób przyczyni się do wzmocnienia ich kadry pracowniczej (22 osoby skierowane na staż),
  - pomoc finansową dla przedsiębiorców zatrudniających osoby bezrobotne po odbyciu stażu (19 pracodawców),
  e. stworzenie możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne poprzez udzielenie wsparcia pracodawcom w zakresie utworzenia lub doposażenia stanowisk pracy (28 osób),
  f. utworzenie nowych firm poprzez udzielenie osobom bezrobotnym wsparcia merytorycznego i finansowego (20 osób),
  g. rozwój osobisty i zawodowy osób bezrobotnych/nowo powstałych przedsiębiorców poprzez udział w indywidualnym coachingu biznesowym (20 osób),
  h. wsparcie osób podejmujących zatrudnienie w postaci wyposażenia ich w bilet kwartalny ułatwiający dojazd do pracy (47 osób),
  i. podjęcie próby rozwijania odpowiedzialnego zachowania wśród osób młodych poprzez realizację poszczególnych elementów programu specjalnego wzmacniających ich aktywizację zawodową i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków (70 osób).  4. OKRES REALIZACJI

  31.05.2012- 31.12.2012

  Utworzono: 2013-01-03 13:18 | Redagował: Katowice IntraCOM 2013-01-03 13:18
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3060

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl