• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Urząd Pracy

  Kontakt
  Zielona Linia
  Programy
  Programy i projekty realizowane
  Programy i projekty zrealizowane
  Analizy i statystyki
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  Tłumacz języka migowego
  Przydatne linki
  Inne informacje
  E-zapytanie
  Prawo
  Ankiety i oceny
  Zamówienia publiczne
  Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
  Ochrona danych osobowych
  • Informacje ogólne

  EFS- ZIT- Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych- ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

  Cel projektu:

  Przygotowanie do zdobycia zatrudnienia, w okresie od X 2017 do IX 2019r., 73 osób bezrobotnych (44K, 29M) powyżej 30 roku życia, z obszarów rewitalizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Rudy Śląskiej lub Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030, w tym 59 osób o niskich kwalifikacjach (30 kobiet i 29 mężczyzn).

  Uczestnicy projektu: 73 osoby spełniających łącznie następujące kryteria:

  - osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP Ruda Śląska

  - osoba z ustalonym I lub II profilem pomocy

  - osoba powyżej 30 roku życia

  - osoba zamieszkująca obszary rewitalizacji (wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030 lub w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030)

  -w tym 80% osoby o niskich kwalifikacjach

  - z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności (w tym, w systemie dozoru elektronicznego).

  Realizacja poszczególnych form wsparcia ma umożliwić osiągnięcie efektów, w tym umożliwić osobom bezrobotnym podniesienie kwalifikacji (min. przez 12 osób), zdobycie doświadczenia zawodowego oraz pracy (min. 28 osób).

  Zaplanowano następujące formy wsparcia:

  - WSPARCIE DORADCY KLIENTA dla 73 osób,

  - w tym m.in.: indywidualne poradnictwo i pośrednictwo pracy.

  - STAŻE dla 52 osób

  - PRACE INTERWENCYJNE dla 13 osób

  - SZKOLENIA dla 20 osób

  - w tym uwzględniające indywidualne potrzeby osób bezrobotnych.

  Czas realizacji projektu: 01.10.2017 – 30.09.2019.

  Wartość projektu: 814 234,47 zł

  Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 692 099,30 zł

  W sprawie szczegółowych informacji nt. projektu należy kontaktować się z działem ds. projektów pod numerem telefonu 32 771 59 51.

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z doradcą klienta.

  Rekrutacja już od października 2017r.


   


  2019.05.07

   

  REFUNDACJA KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ - Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości.

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej informuje, że uczestnicy biorący udział w stażu w ramach projektu pt. „Projekt praca. Obszar rewitalizacji – obszarem nowych możliwości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mają możliwość uzyskania refundacji kosztów dojazdu na staż (zwrotu poniesionych kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem). Zainteresowane tą formą wsparcia osoby są proszone o złożenie oświadczenia u Doradcy Klienta, bądź przesłanie wypełnionego oświadczenia pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

   

  Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości - Oświadczenie refundacja kosztów dojazdu.doc

  Po złożeniu stosownego oświadczenia Doradca Klienta skontaktuje się z Państwem w celu udzielenia szczegółowych informacji.

   

  Utworzono: 2017-09-25 13:15 | Redagował: Paweł Karaś 2019-05-07 12:27
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1186

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl