• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  554407
  Targi pracy
  68305
  Szkolenia
  63870
  Formy aktywizacji
  58292
  Spotkania informacyjne
  36511
  Staże
  32070
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  23310
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  16832
  Prace interwencyjne
  15338
  Roboty publiczne
  14496
  Prace społecznie użyteczne
  14220
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  11893
  Galeria zdjęć
  7094
  Prezentacje
  6575
  Artykuły
  5521
  Galeria wideo
  4670
  Giełdy pracy
  3929
  Porady grupowe
  2876
  Grupowe informacje zawodowe
  2700

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  698964
  Kalendarium wydarzeń
  194740
  Mapa witryny
  34617
  Chmura tagów
  11932
  Redakcja strony
  11930
  Galeria zdjęć
  6961
  Polityka prywatności
  4527
  Zastrzeżenia prawne
  4283
  Poleć znajomemu
  3351
  Kalendarium wydarzeń
  1

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  1203592
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  491561
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  45287

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  32174
  Kreator CV
  12436
  Newsletter
  10967
  E-zgłoszenie oferty pracy
  8957
  Szukaj pracownika
  7804
  Kalkulator wynagrodzeń
  6461
  Kalkulator świadczeń
  5285
  Umawianie wizyt przez Internet
  5190
  Rejestracja
  4906
  Rejestracja przez Internet
  4895
  Multimedia
  4783
  E-zapytanie
  4746
  Stwórz Swoje e-CV
  3894
  Galeria wideo
  3431
  Usuń moje konto
  1449
  Wyślij zapytanie o pracownika
  21

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  75402
  Dokumenty do pobrania
  31365
  Rejestracja bezrobotnych
  17063
  Zasiłek dla bezrobotnych
  11726
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  11379
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  9239
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  9148
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  8997
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  8338
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  8322
  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
  7840
  Rejestracja poszukujących pracy
  7766
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  7606
  Bon na zasiedlenie
  7256
  Rejestracja przez Internet
  7103
  Rejestracja przez Internet
  6425
  Dodatek aktywizacyjny
  5654
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  5635
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  5628
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  5368
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  5208
  Obowiązki bezrobotnych
  5167
  Staże
  5065
  Zwrot kosztów przejazdu
  4893
  Utrata statusu bezrobotnego
  4653
  Bon stażowy
  4621
  Usługi dla niepełnosprawnych
  4564
  Bon zatrudnieniowy
  4500
  Prawa bezrobotnych
  4453
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  4397
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  4332
  Bon szkoleniowy
  4210
  Inne finansowe formy wsparcia
  4077
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  4046
  Poradnictwo zawodowe
  3969
  Ubezpiecznie zdrowotne
  3864
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  3770
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3765
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  3732
  Roboty publiczne
  3632
  Prawa poszukujących pracy
  3616
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  3583
  Praktyki absolwenckie
  3579
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  3546
  Pośrednictwo pracy krajowe
  3518
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  3502
  Pożyczka szkoleniowa
  3484
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  3449
  Obowiązki poszukujących pracy
  3368
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  3308
  Szkolenie "Szukam pracy"
  3286
  Prace interwencyjne
  3094
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  3076
  Utrata statusu poszukującego pracy
  3060
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  3053
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  2954
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  2946
  Prace społecznie użyteczne
  2931
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  2767
  Zasoby informacji zawodowych
  2310
  Coaching
  2049
  Agencje zatrudnienia
  14

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  53205
  Dokumenty do pobrania
  28507
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  15929
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  9166
  Staże
  7914
  Zgłoszenie oferty pracy
  7484
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  5974
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  5345
  Prace interwencyjne
  4665
  Poradnictwo zawodowe
  4320
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  4317
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  4232
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  4226
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  4114
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  4003
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  3874
  Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  3867
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  3491
  Roboty publiczne
  3491
  Refundacja kosztów szkoleń pracowników
  3434
  Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
  3420
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  3385
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  3128
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  3128
  Pośrednictwo pracy krajowe
  3125
  Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
  3086
  Prace społecznie użyteczne
  2917
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  2915
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  2871
  Zwolnienia grupowe
  2870
  Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
  2815
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  2730
  Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
  2720
  Refundacja wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia art.150f
  2609
  Telefoniczne zgloszenie oferty pracy zatrudnienia
  1712
  Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  1520
  Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
  886
  Praca sezonowa
  841
  Bon zatrudnieniowy
  6
  Bon na zasiedlenie
  5
  Bon szkoleniowy
  5
  Dla pracodawców
  1

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  87800
  EFS - Wsparcie nie tylko na starcie
  25679
  Ogłoszenia o zamówieniach
  23688
  Mapa dojazdu
  16465
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  11247
  EFS - A po burzy...
  11053
  Dane teleadresowe
  10636
  Stopa bezrobocia
  8381
  Programy
  8090
  Zamówienia publiczne
  7612
  Analizy i statystyki
  7515
  Ocena pracy Urzędu
  7132
  Ocena strony internetowej
  7127
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  6851
  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
  6759
  Inne informacje
  6575
  EFS - Kurs na kapitał
  6434
  Ustawy
  6334
  Ogłoszenia o wynikach postepowań
  6227
  Archiwum zamówien publicznych
  6215
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  6067
  Centrum Aktywizacji Zawodowej
  5977
  Programy i projekty realizowane
  5952
  Przydatne linki
  5879
  Zielona Linia
  5832
  EFS - Kierunek przedsiebiorczość
  5190
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  5070
  E-zapytanie
  4933
  Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
  4822
  Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy
  4738
  Ankiety i oceny
  4623
  UE - LEMOR
  4421
  Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
  4401
  Programy i projekty zrealizowane
  4387
  Tłumacz języka migowego
  4380
  Rozporządzenia
  4364
  EFS - Zacznij od dziś
  4358
  EFS - projekty zrealizowane
  4270
  Wykresy statystyk - wersja graficzna
  4044
  FP - projekty zrealizowane
  3991
  FP - Rezerwa ministra dla osób do 30 roku zycia
  3957
  Dokumenty strategiczne
  3925
  Rok 2013
  3800
  Opracowanie 2009
  3667
  EFS - PI-PWP Replikator
  3576
  Opracowanie 2002
  3561
  Rok 2004
  3530
  EFS - 50+ powodow do zatrudnienia
  3493
  Rok 2011
  3493
  Rok 2012
  3489
  Rok 2014
  3470
  Opracowanie 2004
  3443
  Rok 2010
  3394
  Rok 2002
  3388
  Opracowanie 2006
  3380
  Rok 2006
  3375
  EFS - Praktyka czyni mistrza
  3355
  EFS- Praca bez stopni
  3349
  Opracowanie 2003
  3343
  Opracowanie 2008
  3331
  Rok 2007
  3330
  Opracowanie 2005
  3299
  Rok 2008
  3284
  Rok 2000
  3270
  Rok 2009
  3262
  Opracowanie 2013
  3243
  Rok 2001
  3218
  Rok 2003
  3216
  Rok 2005
  3195
  UE - Transfer wiedzy i doswiadczeń
  3174
  Opracowanie 2012
  2990
  Opracowanie 2014
  2945
  Opracowanie 2010
  2895
  FP - Inicjatywa i przedsiebiorczość - to się opłaca
  2883
  Opracowanie 2011
  2856
  FP - Doświadczenie w cenie
  2844
  EFS - Na dobry początek
  2843
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (II)
  2819
  Opracowanie 2007
  2779
  FP - rezerwa ministra dla osób do 25 roku życia
  2704
  EFS - Nowa Ja
  2434
  Opracowane 2015
  2226
  EFS- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...(I)
  2202
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)
  2019
  Rok 2015
  2012
  EFS- Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy
  1995
  Opracowanie 2016
  1925
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)
  1794
  Rok 2016
  1768
  FP- program specjalny - Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa kobiet z III profilem pomocy
  1632
  UE- Rozszerzamy horyzonty- szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska
  1603
  Opracowanie 2017
  1472
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (III)
  1351
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)
  1305
  EFS - Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie
  1282
  Rok 2017
  1266
  FP- program specjalny "W nowym kierunku - aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy"
  1228
  FP - rezerwa Ministra dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
  1226
  FP- rezerwa Ministra dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
  1209
  FP- program specjalny - "Znajdź MOTYW i krzyknij AKCJA, czyli TWOJA MOTYWACJA"
  1087
  Opracowanie 2018
  1039
  Ochrona danych osobowych
  1009
  EFS- ZIT- Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości
  979
  FP- rezerwa Ministra w celu likwidacji luk kompetencyjnych
  962
  Rok 2018
  854
  EFS - Rozwój i praca to się opłaca
  758
  FP – program specjalny - „Inspiracja do zmian – aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy”
  323
  UE - EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA - LOKALNE UDOSKONALENIA
  311
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (IV)
  133
  Opracowanie 2019
  103

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  13631
  Registration
  3474

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  13198
  РЕГИСТРАЦИЯ
  2765

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 12150

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl