• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  859815
  Targi pracy
  81856
  Szkolenia
  77613
  Formy aktywizacji
  67514
  Spotkania informacyjne
  44180
  Staże
  36562
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  27870
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  20382
  Prace interwencyjne
  18823
  Roboty publiczne
  17849
  Prace społecznie użyteczne
  17486
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  15129
  Galeria zdjęć
  9292
  Prezentacje
  8286
  Artykuły
  7239
  Galeria wideo
  6148
  Giełdy pracy
  5782
  Porady grupowe
  4497
  Grupowe informacje zawodowe
  4232

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  792918
  Kalendarium wydarzeń
  201253
  Mapa witryny
  38782
  Redakcja strony
  14381
  Chmura tagów
  14311
  Galeria zdjęć
  8994
  Polityka prywatności
  6193
  Zastrzeżenia prawne
  5787
  Poleć znajomemu
  4520
  Kalendarium wydarzeń
  1

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  1544395
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  514412
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  53210

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  39063
  Kreator CV
  14124
  Newsletter
  12100
  E-zgłoszenie oferty pracy
  10731
  Szukaj pracownika
  9707
  Kalkulator wynagrodzeń
  8885
  Kalkulator świadczeń
  7404
  Umawianie wizyt przez Internet
  6978
  Rejestracja przez Internet
  6798
  Multimedia
  6478
  E-zapytanie
  5772
  Rejestracja
  5557
  Galeria wideo
  4668
  Stwórz Swoje e-CV
  4616
  Usuń moje konto
  2086
  Wyślij zapytanie o pracownika
  21

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  86515
  Dokumenty do pobrania
  37174
  Rejestracja bezrobotnych
  20510
  Zasiłek dla bezrobotnych
  13715
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  13276
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  11227
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  11141
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  10819
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  10478
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  9990
  Rejestracja przez Internet
  9785
  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
  9661
  Rejestracja poszukujących pracy
  9487
  Bon na zasiedlenie
  9414
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  9253
  Rejestracja przez Internet
  8262
  Dodatek aktywizacyjny
  7265
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  7183
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  7146
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  6953
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  6732
  Obowiązki bezrobotnych
  6562
  Staże
  6546
  Zwrot kosztów przejazdu
  6273
  Bon stażowy
  6260
  Bon zatrudnieniowy
  6182
  Utrata statusu bezrobotnego
  5987
  Usługi dla niepełnosprawnych
  5965
  Prawa bezrobotnych
  5898
  Bon szkoleniowy
  5868
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  5780
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  5720
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  5465
  Inne finansowe formy wsparcia
  5455
  Poradnictwo zawodowe
  5355
  Ubezpiecznie zdrowotne
  5211
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  5132
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  5041
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  5020
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  4938
  Roboty publiczne
  4924
  Praktyki absolwenckie
  4914
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  4900
  Prawa poszukujących pracy
  4892
  Pośrednictwo pracy krajowe
  4812
  Pożyczka szkoleniowa
  4805
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  4784
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  4733
  Obowiązki poszukujących pracy
  4624
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  4599
  Szkolenie "Szukam pracy"
  4512
  Utrata statusu poszukującego pracy
  4369
  Prace interwencyjne
  4355
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  4320
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  4316
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  4203
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  4169
  Prace społecznie użyteczne
  4153
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  3949
  Zasoby informacji zawodowych
  3542
  Coaching
  3315
  Od 15 października rejestracja wyłącznie elektroniczna - szczegóły
  27
  Agencje zatrudnienia
  14

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  63803
  Dokumenty do pobrania
  33515
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  19582
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  11153
  Staże
  9529
  Zgłoszenie oferty pracy
  9309
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  7927
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  7299
  Prace interwencyjne
  6148
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  5828
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  5692
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  5620
  Poradnictwo zawodowe
  5587
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  5486
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  5430
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  5267
  Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  5214
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  4849
  Roboty publiczne
  4750
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  4733
  Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
  4720
  Refundacja kosztów szkoleń pracowników
  4709
  Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
  4663
  Pośrednictwo pracy krajowe
  4399
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  4369
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  4321
  Refundacja wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia art.150f
  4162
  Prace społecznie użyteczne
  4146
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  4133
  Zwolnienia grupowe
  4117
  Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
  4034
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  4027
  Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
  3972
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  3931
  Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  3329
  Telefoniczne zgloszenie oferty pracy zatrudnienia
  2888
  Praca sezonowa
  2251
  Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
  2223
  Bon zatrudnieniowy
  6
  Bon na zasiedlenie
  5
  Bon szkoleniowy
  5
  Dla pracodawców
  1

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  106017
  EFS - Wsparcie nie tylko na starcie
  37110
  Ogłoszenia o zamówieniach
  30306
  Mapa dojazdu
  19896
  EFS - A po burzy...
  16170
  Dane teleadresowe
  14415
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  13942
  Stopa bezrobocia
  10339
  Programy
  10281
  Ocena strony internetowej
  9914
  Ocena pracy Urzędu
  9876
  Analizy i statystyki
  9479
  Zamówienia publiczne
  9352
  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
  8942
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  8800
  Inne informacje
  8435
  Ogłoszenia o wynikach postepowań
  8427
  Archiwum zamówien publicznych
  8394
  Ustawy
  8338
  Centrum Aktywizacji Zawodowej
  8000
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  7852
  EFS - Kurs na kapitał
  7811
  Zielona Linia
  7767
  Przydatne linki
  7710
  Programy i projekty realizowane
  7462
  EFS - Kierunek przedsiebiorczość
  6525
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  6484
  Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy
  6391
  Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
  6297
  Ankiety i oceny
  6284
  Tłumacz języka migowego
  6020
  UE - LEMOR
  5916
  E-zapytanie
  5859
  Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
  5827
  Programy i projekty zrealizowane
  5763
  EFS - Zacznij od dziś
  5703
  Rozporządzenia
  5627
  EFS - projekty zrealizowane
  5607
  Wykresy statystyk - wersja graficzna
  5484
  FP - projekty zrealizowane
  5266
  FP - Rezerwa ministra dla osób do 30 roku zycia
  5227
  Dokumenty strategiczne
  5214
  Rok 2013
  5043
  Opracowanie 2009
  4976
  Opracowanie 2002
  4870
  EFS - PI-PWP Replikator
  4863
  Rok 2004
  4789
  Rok 2011
  4756
  EFS - 50+ powodow do zatrudnienia
  4743
  Rok 2012
  4742
  Opracowanie 2004
  4726
  Rok 2014
  4718
  Opracowanie 2006
  4657
  Opracowanie 2003
  4649
  Rok 2002
  4646
  Rok 2010
  4644
  EFS- Praca bez stopni
  4635
  Rok 2006
  4631
  EFS - Praktyka czyni mistrza
  4623
  Opracowanie 2008
  4610
  Rok 2007
  4601
  Opracowanie 2005
  4595
  Rok 2008
  4557
  Rok 2000
  4527
  Rok 2009
  4500
  Rok 2003
  4489
  Opracowanie 2013
  4484
  Rok 2001
  4474
  UE - Transfer wiedzy i doswiadczeń
  4466
  Rok 2005
  4424
  Opracowanie 2012
  4288
  Opracowanie 2010
  4188
  Opracowanie 2014
  4176
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (II)
  4163
  Opracowanie 2011
  4153
  FP - Inicjatywa i przedsiebiorczość - to się opłaca
  4131
  EFS - Na dobry początek
  4127
  FP - Doświadczenie w cenie
  4111
  Opracowanie 2007
  4095
  FP - rezerwa ministra dla osób do 25 roku życia
  3916
  EFS - Nowa Ja
  3771
  EFS- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...(I)
  3702
  Opracowane 2015
  3463
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)
  3404
  EFS- Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy
  3359
  Rok 2015
  3330
  Opracowanie 2016
  3189
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)
  3177
  Rok 2016
  3043
  UE- Rozszerzamy horyzonty- szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska
  2956
  FP- program specjalny - Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa kobiet z III profilem pomocy
  2900
  Opracowanie 2017
  2806
  Ochrona danych osobowych
  2763
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)
  2675
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (III)
  2638
  Rok 2017
  2571
  EFS - Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie
  2543
  FP- program specjalny "W nowym kierunku - aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy"
  2483
  FP- rezerwa Ministra dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
  2446
  FP - rezerwa Ministra dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
  2437
  Opracowanie 2018
  2427
  FP- program specjalny - "Znajdź MOTYW i krzyknij AKCJA, czyli TWOJA MOTYWACJA"
  2356
  EFS- ZIT- Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości
  2348
  FP- rezerwa Ministra w celu likwidacji luk kompetencyjnych
  2241
  Rok 2018
  2216
  EFS - Rozwój i praca to się opłaca
  2114
  FP – program specjalny - „Inspiracja do zmian – aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy”
  1609
  Opracowanie 2019
  1600
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (IV)
  1517
  UE - EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA - LOKALNE UDOSKONALENIA
  1488
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (IV)
  1260
  EFS - ZIT - Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości - II edycja.
  1111
  UE - EUROPEJSKI ROZWÓJ BEZ GRANIC
  985
  Rok 2020
  924
  Opracowanie 2020
  828
  Deklaracja dostępności
  109

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  17112
  Registration
  4752

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  16382
  РЕГИСТРАЦИЯ
  3989

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 14515

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl