• Informacje ogólne

Statystyka strony

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
373444
Targi pracy
57584
Szkolenia
51617
Formy aktywizacji
47366
Spotkania informacyjne
30726
Staże
27225
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
18776
Przygotowanie zawodowe dorosłych
13868
Prace interwencyjne
12291
Roboty publiczne
11763
Prace społecznie użyteczne
11412
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
9435
Galeria zdjęć
5570
Prezentacje
5160
Artykuły
4169
Galeria wideo
3533
Giełdy pracy
2289
Grupowe informacje zawodowe
1443
Porady grupowe
1362

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
558122
Kalendarium wydarzeń
170510
Mapa witryny
29893
Redakcja strony
9433
Chmura tagów
9226
Galeria zdjęć
5179
Polityka prywatności
3479
Zastrzeżenia prawne
3348
Poleć znajomemu
2502
Kalendarium wydarzeń
1

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy w kraju - CBOP
689806
Oferty pracy na rynku lokalnym
430621
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
33879

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
26447
Kreator CV
10963
E-zgłoszenie oferty pracy
7503
Szukaj pracownika
6472
Kalkulator wynagrodzeń
5022
Newsletter
4584
Rejestracja
4349
Kalkulator świadczeń
4121
E-zapytanie
4087
Umawianie wizyt przez Internet
4012
Rejestracja przez Internet
3772
Multimedia
3751
Stwórz Swoje e-CV
3297
Galeria wideo
2692
Usuń moje konto
1125
Wyślij zapytanie o pracownika
20

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
64067
Dokumenty do pobrania
26900
Rejestracja bezrobotnych
14920
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
9717
Zasiłek dla bezrobotnych
9715
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
7651
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
7642
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
7551
Wysokość świadczeń pieniężnych
7074
Pytania i odpowiedzi - FAQ
6896
Rejestracja poszukujących pracy
6505
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
6278
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
6232
Rejestracja przez Internet
5840
Bon na zasiedlenie
5452
Rejestracja przez Internet
5384
Dodatek aktywizacyjny
4631
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
4525
Przyznanie statusu bezrobotnego
4462
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4301
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
4164
Obowiązki bezrobotnych
4120
Zwrot kosztów przejazdu
4044
Staże
3994
Usługi dla niepełnosprawnych
3617
Utrata statusu bezrobotnego
3605
Prawa bezrobotnych
3521
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
3499
Bon stażowy
3498
Przyznanie statusu poszukującego pracy
3410
Bon zatrudnieniowy
3346
Inne finansowe formy wsparcia
3168
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
3114
Poradnictwo zawodowe
3036
Bon szkoleniowy
3001
Ubezpiecznie zdrowotne
2967
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2951
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
2871
Roboty publiczne
2854
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2847
Prawa poszukujących pracy
2776
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
2762
Praktyki absolwenckie
2746
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
2683
Pożyczka szkoleniowa
2680
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2676
Pośrednictwo pracy krajowe
2632
Obowiązki poszukujących pracy
2550
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2524
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
2506
Szkolenie "Szukam pracy"
2431
Prace interwencyjne
2316
Zwrot kosztów zakwaterowania
2297
Utrata statusu poszukującego pracy
2272
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2247
Prace społecznie użyteczne
2187
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
2149
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
2125
Wykaz instytucji szkoleniowych
2046
Zasoby informacji zawodowych
1481
Coaching
1209
Agencje zatrudnienia
14

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
42447
Dokumenty do pobrania
23564
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
12567
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
7633
Staże
6592
Zgłoszenie oferty pracy
5944
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
4544
Pytania i odpowiedzi - FAQ
4282
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
3473
Wysokość świadczeń pieniężnych
3343
Prace interwencyjne
3105
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
3074
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
3069
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2998
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2986
Poradnictwo zawodowe
2890
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
2857
Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.
2699
Roboty publiczne
2674
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2588
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
2582
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2520
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2462
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
2439
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
2346
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
2329
Pośrednictwo pracy krajowe
2303
Prace społecznie użyteczne
2135
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2116
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
2102
Zwolnienia grupowe
2089
Wymagane dokumenty
2041
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
2036
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1999
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1945
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1933
Tryb postępowania
1926
Opłaty
1892
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1883
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
1863
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
1831
Refundacja wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia art.150f
1287
Telefoniczne zgloszenie oferty pracy zatrudnienia
960
Bon zatrudnieniowy
6
Bon szkoleniowy
5
Bon na zasiedlenie
5
Dla pracodawców
1

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
73069
EFS - Wsparcie nie tylko na starcie
18863
Ogłoszenia o zamówieniach
16791
Mapa dojazdu
12674
Kierownictwo Urzędu Pracy
9296
Dane teleadresowe
8857
EFS - A po burzy...
8210
Stopa bezrobocia
6890
Programy
6448
Zamówienia publiczne
6441
Analizy i statystyki
5824
Ocena pracy Urzędu
5644
Ocena strony internetowej
5530
EFS - Kurs na kapitał
5435
Powiatowa Rada Rynku Pracy
5266
Inne informacje
5116
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
4975
Ustawy
4915
Programy i projekty realizowane
4845
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
4729
Centrum Aktywizacji Zawodowej
4649
Przydatne linki
4540
Ogłoszenia o wynikach postepowań
4493
Archiwum zamówien publicznych
4425
EFS - Kierunek przedsiebiorczość
4390
Zielona Linia
4353
E-zapytanie
4075
Statystyka lokalnego rynku pracy
4040
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
3684
Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy
3674
EFS - Zacznij od dziś
3523
Rozporządzenia
3522
Ankiety i oceny
3522
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
3513
Programy i projekty zrealizowane
3471
EFS - projekty zrealizowane
3398
UE - LEMOR
3392
FP - projekty zrealizowane
3264
Tłumacz języka migowego
3210
FP - Rezerwa ministra dla osób do 30 roku zycia
3189
Wykresy statystyk - wersja graficzna
3145
Dokumenty strategiczne
3123
Rok 2013
3086
Opracowanie 2009
2856
Opracowanie 2002
2845
EFS - PI-PWP Replikator
2807
Opracowanie 2004
2769
Rok 2004
2767
Rok 2012
2763
Rok 2014
2706
EFS - 50+ powodow do zatrudnienia
2696
Opracowanie 2006
2693
Rok 2002
2691
Rok 2006
2681
Rok 2010
2662
Rok 2011
2659
Rok 2007
2643
Opracowanie 2008
2607
Opracowanie 2003
2606
Opracowanie 2005
2601
Rok 2009
2577
Rok 2000
2573
EFS - Praktyka czyni mistrza
2562
EFS- Praca bez stopni
2557
Rok 2008
2544
Rok 2001
2533
Rok 2003
2521
Rok 2005
2515
Opracowanie 2013
2473
UE - Transfer wiedzy i doswiadczeń
2380
Opracowanie 2012
2266
Opracowanie 2014
2213
Opracowanie 2010
2149
FP - Inicjatywa i przedsiebiorczość - to się opłaca
2147
Opracowanie 2011
2127
FP - Doświadczenie w cenie
2083
Opracowanie 2007
2040
EFS - Na dobry początek
1998
FP - rezerwa ministra dla osób do 25 roku życia
1956
EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (II)
1955
EFS - Nowa Ja
1653
Opracowane 2015
1430
Rok 2015
1284
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)
1195
EFS- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...(I)
1174
EFS- Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy
1072
Opracowanie 2016
1062
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)
937
Rok 2016
875
FP- program specjalny
754
UE- Rozszerzamy horyzonty- szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska
554
FP - rezerwa Ministra dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
519
Opracowanie 2017
501
FP- rezerwa Ministra dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
448
EFS - Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie
434
EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (III)
412
Rok 2017
410
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)
394
FP- program specjalny "W kierunku zmian- aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy"
342
FP- program specjalny - "Znajdź MOTYW i krzyknij AKCJA, czyli TWOJA MOTYWACJA"
274
FP- rezerwa Ministra w celu likwidacji luk kompetencyjnych
191
EFS- ZIT- Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości
101

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
10312
Registration
2696

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
10138
РЕГИСТРАЦИЯ
2037

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9310

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl