• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  444535
  Targi pracy
  62127
  Szkolenia
  57212
  Formy aktywizacji
  52046
  Spotkania informacyjne
  33178
  Staże
  29418
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  20762
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  15107
  Prace interwencyjne
  13599
  Roboty publiczne
  12879
  Prace społecznie użyteczne
  12605
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  10464
  Galeria zdjęć
  6210
  Prezentacje
  5775
  Artykuły
  4702
  Galeria wideo
  4056
  Giełdy pracy
  3007
  Porady grupowe
  2014
  Grupowe informacje zawodowe
  2000

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  618617
  Kalendarium wydarzeń
  181760
  Mapa witryny
  31872
  Redakcja strony
  10496
  Chmura tagów
  10371
  Galeria zdjęć
  5876
  Polityka prywatności
  3963
  Zastrzeżenia prawne
  3823
  Poleć znajomemu
  2947
  Kalendarium wydarzeń
  1

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  891286
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  459345
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  38610

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  28935
  Kreator CV
  11605
  E-zgłoszenie oferty pracy
  8129
  Szukaj pracownika
  7099
  Newsletter
  7080
  Kalkulator wynagrodzeń
  5567
  Kalkulator świadczeń
  4641
  Rejestracja
  4605
  Umawianie wizyt przez Internet
  4552
  E-zapytanie
  4382
  Rejestracja przez Internet
  4289
  Multimedia
  4250
  Stwórz Swoje e-CV
  3563
  Galeria wideo
  3062
  Usuń moje konto
  1304
  Wyślij zapytanie o pracownika
  21

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  68932
  Dokumenty do pobrania
  28890
  Rejestracja bezrobotnych
  15820
  Zasiłek dla bezrobotnych
  10545
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  10451
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  8350
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  8285
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  8162
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  7619
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  7485
  Rejestracja poszukujących pracy
  7094
  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
  6954
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  6839
  Rejestracja przez Internet
  6382
  Bon na zasiedlenie
  6227
  Rejestracja przez Internet
  5850
  Dodatek aktywizacyjny
  5068
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  5023
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  4975
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  4754
  Obowiązki bezrobotnych
  4604
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  4590
  Staże
  4453
  Zwrot kosztów przejazdu
  4417
  Utrata statusu bezrobotnego
  4086
  Usługi dla niepełnosprawnych
  4001
  Bon stażowy
  3969
  Prawa bezrobotnych
  3934
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  3892
  Bon zatrudnieniowy
  3858
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  3823
  Inne finansowe formy wsparcia
  3580
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3545
  Bon szkoleniowy
  3479
  Poradnictwo zawodowe
  3445
  Ubezpiecznie zdrowotne
  3359
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3310
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  3258
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  3217
  Roboty publiczne
  3188
  Prawa poszukujących pracy
  3161
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  3134
  Praktyki absolwenckie
  3122
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  3055
  Pożyczka szkoleniowa
  3043
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  3034
  Pośrednictwo pracy krajowe
  3027
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2931
  Obowiązki poszukujących pracy
  2915
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  2875
  Szkolenie "Szukam pracy"
  2834
  Prace interwencyjne
  2681
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  2648
  Utrata statusu poszukującego pracy
  2634
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  2624
  Prace społecznie użyteczne
  2530
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  2508
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  2501
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  2367
  Zasoby informacji zawodowych
  1841
  Coaching
  1610
  Agencje zatrudnienia
  14

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  47200
  Dokumenty do pobrania
  25924
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  14116
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  8339
  Staże
  7186
  Zgłoszenie oferty pracy
  6589
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  5177
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  4728
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  3832
  Prace interwencyjne
  3765
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  3706
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  3501
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  3483
  Poradnictwo zawodowe
  3443
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  3435
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  3378
  Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  3375
  Roboty publiczne
  3020
  Refundacja kosztów szkoleń pracowników
  2956
  Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
  2945
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  2937
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  2862
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  2744
  Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
  2687
  Pośrednictwo pracy krajowe
  2681
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  2680
  Prace społecznie użyteczne
  2491
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  2453
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  2451
  Zwolnienia grupowe
  2414
  Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
  2368
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  2329
  Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
  2277
  Refundacja wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia art.150f
  1939
  Telefoniczne zgloszenie oferty pracy zatrudnienia
  1292
  Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  543
  Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
  380
  Praca sezonowa
  357
  Bon zatrudnieniowy
  6
  Bon na zasiedlenie
  5
  Bon szkoleniowy
  5
  Dla pracodawców
  1

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  78938
  EFS - Wsparcie nie tylko na starcie
  21526
  Ogłoszenia o zamówieniach
  19498
  Mapa dojazdu
  14131
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  10008
  Dane teleadresowe
  9537
  EFS - A po burzy...
  9328
  Stopa bezrobocia
  7546
  Programy
  7087
  Zamówienia publiczne
  6929
  Analizy i statystyki
  6480
  Ocena pracy Urzędu
  6249
  Ocena strony internetowej
  6157
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  5874
  EFS - Kurs na kapitał
  5870
  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
  5690
  Inne informacje
  5676
  Ustawy
  5439
  Programy i projekty realizowane
  5343
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  5248
  Ogłoszenia o wynikach postepowań
  5194
  Centrum Aktywizacji Zawodowej
  5164
  Archiwum zamówien publicznych
  5151
  Przydatne linki
  5036
  Zielona Linia
  4929
  EFS - Kierunek przedsiebiorczość
  4747
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  4485
  E-zapytanie
  4425
  Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy
  4142
  Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
  4097
  Ankiety i oceny
  3960
  Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
  3950
  EFS - Zacznij od dziś
  3918
  Rozporządzenia
  3906
  Programy i projekty zrealizowane
  3865
  UE - LEMOR
  3809
  EFS - projekty zrealizowane
  3768
  Tłumacz języka migowego
  3619
  FP - projekty zrealizowane
  3582
  Wykresy statystyk - wersja graficzna
  3549
  FP - Rezerwa ministra dla osób do 30 roku zycia
  3527
  Dokumenty strategiczne
  3505
  Rok 2013
  3396
  Opracowanie 2009
  3247
  Opracowanie 2002
  3177
  Rok 2004
  3141
  EFS - PI-PWP Replikator
  3135
  Rok 2012
  3095
  Opracowanie 2004
  3085
  Rok 2014
  3057
  EFS - 50+ powodow do zatrudnienia
  3035
  Rok 2011
  3022
  Rok 2002
  3015
  Opracowanie 2006
  3011
  Rok 2006
  3003
  Rok 2010
  2980
  Rok 2007
  2957
  Opracowanie 2003
  2939
  Opracowanie 2008
  2939
  Opracowanie 2005
  2932
  Rok 2000
  2902
  EFS - Praktyka czyni mistrza
  2899
  EFS- Praca bez stopni
  2895
  Rok 2008
  2886
  Rok 2009
  2885
  Rok 2001
  2845
  Rok 2003
  2839
  Rok 2005
  2821
  Opracowanie 2013
  2793
  UE - Transfer wiedzy i doswiadczeń
  2720
  Opracowanie 2012
  2595
  Opracowanie 2014
  2538
  Opracowanie 2010
  2491
  FP - Inicjatywa i przedsiebiorczość - to się opłaca
  2477
  Opracowanie 2011
  2456
  FP - Doświadczenie w cenie
  2424
  EFS - Na dobry początek
  2390
  Opracowanie 2007
  2384
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (II)
  2326
  FP - rezerwa ministra dla osób do 25 roku życia
  2279
  EFS - Nowa Ja
  2001
  Opracowane 2015
  1779
  Rok 2015
  1612
  EFS- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...(I)
  1592
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)
  1549
  EFS- Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy
  1443
  Opracowanie 2016
  1426
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)
  1310
  Rok 2016
  1255
  FP- program specjalny - Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa kobiet z III profilem pomocy
  1123
  UE- Rozszerzamy horyzonty- szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska
  1019
  Opracowanie 2017
  978
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (III)
  819
  FP - rezerwa Ministra dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
  815
  EFS - Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie
  812
  Rok 2017
  804
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)
  772
  FP- rezerwa Ministra dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
  761
  FP- program specjalny "W nowym kierunku - aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy"
  741
  FP- program specjalny - "Znajdź MOTYW i krzyknij AKCJA, czyli TWOJA MOTYWACJA"
  626
  FP- rezerwa Ministra w celu likwidacji luk kompetencyjnych
  536
  EFS- ZIT- Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości
  478
  Opracowanie 2018
  367
  Rok 2018
  312
  EFS - Rozwój i praca to się opłaca
  249
  Ochrona danych osobowych
  195

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  11693
  Registration
  3022

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  11360
  РЕГИСТРАЦИЯ
  2363

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 10482

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl