• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  529110
  Targi pracy
  67011
  Szkolenia
  62492
  Formy aktywizacji
  56860
  Spotkania informacyjne
  35816
  Staże
  31479
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  22684
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  16404
  Prace interwencyjne
  14919
  Roboty publiczne
  14087
  Prace społecznie użyteczne
  13894
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  11612
  Galeria zdjęć
  6917
  Prezentacje
  6405
  Artykuły
  5378
  Galeria wideo
  4561
  Giełdy pracy
  3745
  Porady grupowe
  2708
  Grupowe informacje zawodowe
  2572

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  678469
  Kalendarium wydarzeń
  194215
  Mapa witryny
  33940
  Chmura tagów
  11570
  Redakcja strony
  11561
  Galeria zdjęć
  6711
  Polityka prywatności
  4390
  Zastrzeżenia prawne
  4185
  Poleć znajomemu
  3248
  Kalendarium wydarzeń
  1

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  1094829
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  484115
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  44008

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  31447
  Kreator CV
  12196
  Newsletter
  10856
  E-zgłoszenie oferty pracy
  8731
  Szukaj pracownika
  7652
  Kalkulator wynagrodzeń
  6129
  Kalkulator świadczeń
  5142
  Umawianie wizyt przez Internet
  5026
  Rejestracja
  4824
  Rejestracja przez Internet
  4748
  Multimedia
  4644
  E-zapytanie
  4633
  Stwórz Swoje e-CV
  3807
  Galeria wideo
  3334
  Usuń moje konto
  1401
  Wyślij zapytanie o pracownika
  21

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  73763
  Dokumenty do pobrania
  30778
  Rejestracja bezrobotnych
  16794
  Zasiłek dla bezrobotnych
  11429
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  11157
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  9033
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  8970
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  8802
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  8167
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  8161
  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
  7628
  Rejestracja poszukujących pracy
  7625
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  7428
  Bon na zasiedlenie
  7024
  Rejestracja przez Internet
  6933
  Rejestracja przez Internet
  6296
  Dodatek aktywizacyjny
  5492
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  5484
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  5483
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  5229
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  5061
  Obowiązki bezrobotnych
  5023
  Staże
  4912
  Zwrot kosztów przejazdu
  4760
  Utrata statusu bezrobotnego
  4522
  Bon stażowy
  4453
  Usługi dla niepełnosprawnych
  4433
  Bon zatrudnieniowy
  4344
  Prawa bezrobotnych
  4334
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  4285
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  4209
  Bon szkoleniowy
  4051
  Inne finansowe formy wsparcia
  3948
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3933
  Poradnictwo zawodowe
  3837
  Ubezpiecznie zdrowotne
  3738
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3674
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  3655
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  3609
  Roboty publiczne
  3527
  Prawa poszukujących pracy
  3503
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  3486
  Praktyki absolwenckie
  3457
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  3437
  Pośrednictwo pracy krajowe
  3406
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  3394
  Pożyczka szkoleniowa
  3379
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  3341
  Obowiązki poszukujących pracy
  3267
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  3208
  Szkolenie "Szukam pracy"
  3176
  Prace interwencyjne
  2997
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  2980
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  2963
  Utrata statusu poszukującego pracy
  2962
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  2851
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  2841
  Prace społecznie użyteczne
  2838
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  2675
  Zasoby informacji zawodowych
  2206
  Coaching
  1947
  Agencje zatrudnienia
  14

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  51662
  Dokumenty do pobrania
  27894
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  15445
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  8940
  Staże
  7716
  Zgłoszenie oferty pracy
  7264
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  5741
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  5198
  Prace interwencyjne
  4411
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  4205
  Poradnictwo zawodowe
  4120
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  4102
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  4019
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  3993
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  3863
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  3759
  Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  3737
  Roboty publiczne
  3384
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  3356
  Refundacja kosztów szkoleń pracowników
  3315
  Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
  3297
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  3264
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  3033
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  3029
  Pośrednictwo pracy krajowe
  3001
  Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
  2980
  Prace społecznie użyteczne
  2806
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  2804
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  2771
  Zwolnienia grupowe
  2761
  Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
  2711
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  2631
  Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
  2623
  Refundacja wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia art.150f
  2435
  Telefoniczne zgloszenie oferty pracy zatrudnienia
  1616
  Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  1246
  Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
  758
  Praca sezonowa
  727
  Bon zatrudnieniowy
  6
  Bon na zasiedlenie
  5
  Bon szkoleniowy
  5
  Dla pracodawców
  1

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  85502
  EFS - Wsparcie nie tylko na starcie
  24722
  Ogłoszenia o zamówieniach
  22547
  Mapa dojazdu
  15872
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  10972
  EFS - A po burzy...
  10642
  Dane teleadresowe
  10404
  Stopa bezrobocia
  8148
  Programy
  7875
  Zamówienia publiczne
  7473
  Analizy i statystyki
  7278
  Ocena pracy Urzędu
  6931
  Ocena strony internetowej
  6929
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  6628
  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
  6472
  Inne informacje
  6377
  EFS - Kurs na kapitał
  6295
  Ustawy
  6125
  Ogłoszenia o wynikach postepowań
  5940
  Archiwum zamówien publicznych
  5930
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  5880
  Programy i projekty realizowane
  5815
  Centrum Aktywizacji Zawodowej
  5804
  Przydatne linki
  5703
  Zielona Linia
  5643
  EFS - Kierunek przedsiebiorczość
  5079
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  4917
  E-zapytanie
  4816
  Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
  4697
  Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy
  4591
  Ankiety i oceny
  4491
  UE - LEMOR
  4284
  Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
  4278
  Rozporządzenia
  4264
  Programy i projekty zrealizowane
  4255
  EFS - Zacznij od dziś
  4253
  Tłumacz języka migowego
  4218
  EFS - projekty zrealizowane
  4161
  Wykresy statystyk - wersja graficzna
  3910
  FP - projekty zrealizowane
  3886
  FP - Rezerwa ministra dla osób do 30 roku zycia
  3852
  Dokumenty strategiczne
  3828
  Rok 2013
  3709
  Opracowanie 2009
  3569
  Opracowanie 2002
  3468
  EFS - PI-PWP Replikator
  3466
  Rok 2004
  3443
  Rok 2012
  3394
  EFS - 50+ powodow do zatrudnienia
  3384
  Rok 2011
  3383
  Rok 2014
  3373
  Opracowanie 2004
  3354
  Rok 2002
  3296
  Opracowanie 2006
  3292
  Rok 2010
  3289
  Rok 2006
  3280
  EFS - Praktyka czyni mistrza
  3253
  Opracowanie 2003
  3244
  EFS- Praca bez stopni
  3244
  Rok 2007
  3240
  Opracowanie 2008
  3236
  Opracowanie 2005
  3208
  Rok 2008
  3193
  Rok 2000
  3179
  Rok 2009
  3177
  Opracowanie 2013
  3135
  Rok 2003
  3131
  Rok 2001
  3130
  Rok 2005
  3111
  UE - Transfer wiedzy i doswiadczeń
  3070
  Opracowanie 2012
  2895
  Opracowanie 2014
  2847
  Opracowanie 2010
  2801
  FP - Inicjatywa i przedsiebiorczość - to się opłaca
  2784
  Opracowanie 2011
  2774
  FP - Doświadczenie w cenie
  2750
  EFS - Na dobry początek
  2733
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (II)
  2687
  Opracowanie 2007
  2666
  FP - rezerwa ministra dla osób do 25 roku życia
  2610
  EFS - Nowa Ja
  2337
  Opracowane 2015
  2122
  EFS- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...(I)
  2051
  Rok 2015
  1910
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)
  1903
  EFS- Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy
  1885
  Opracowanie 2016
  1804
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)
  1684
  Rok 2016
  1649
  FP- program specjalny - Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa kobiet z III profilem pomocy
  1512
  UE- Rozszerzamy horyzonty- szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska
  1467
  Opracowanie 2017
  1350
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (III)
  1207
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)
  1178
  EFS - Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie
  1176
  Rok 2017
  1153
  FP - rezerwa Ministra dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
  1136
  FP- program specjalny "W nowym kierunku - aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy"
  1100
  FP- rezerwa Ministra dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
  1100
  FP- program specjalny - "Znajdź MOTYW i krzyknij AKCJA, czyli TWOJA MOTYWACJA"
  967
  Opracowanie 2018
  889
  FP- rezerwa Ministra w celu likwidacji luk kompetencyjnych
  858
  EFS- ZIT- Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości
  846
  Ochrona danych osobowych
  839
  Rok 2018
  726
  EFS - Rozwój i praca to się opłaca
  626
  UE - EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA - LOKALNE UDOSKONALENIA
  212
  FP – program specjalny - „Inspiracja do zmian – aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy”
  201
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (IV)
  34

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  13183
  Registration
  3391

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  12793
  РЕГИСТРАЦИЯ
  2690

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 11682

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl