• Informacje ogólne

Statystyka strony

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
340418
Targi pracy
55545
Szkolenia
48124
Formy aktywizacji
44486
Spotkania informacyjne
29646
Staże
26219
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
17729
Przygotowanie zawodowe dorosłych
13216
Prace interwencyjne
11679
Roboty publiczne
11290
Prace społecznie użyteczne
10875
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
8982
Galeria zdjęć
5333
Prezentacje
4898
Artykuły
3905
Galeria wideo
3372
Giełdy pracy
1901
Grupowe informacje zawodowe
1200
Porady grupowe
1118

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
522552
Kalendarium wydarzeń
169479
Mapa witryny
28657
Redakcja strony
8832
Chmura tagów
8696
Galeria zdjęć
4913
Polityka prywatności
3316
Zastrzeżenia prawne
3207
Poleć znajomemu
2351
Kalendarium wydarzeń
1

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy w kraju - CBOP
553454
Oferty pracy na rynku lokalnym
410614
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
31806

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
24875
Kreator CV
10452
E-zgłoszenie oferty pracy
7041
Szukaj pracownika
6184
Kalkulator wynagrodzeń
4808
Newsletter
4412
Rejestracja
4119
Kalkulator świadczeń
3952
E-zapytanie
3929
Umawianie wizyt przez Internet
3795
Rejestracja przez Internet
3589
Multimedia
3563
Stwórz Swoje e-CV
3139
Galeria wideo
2579
Usuń moje konto
1010
Wyślij zapytanie o pracownika
20

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
60721
Dokumenty do pobrania
25481
Rejestracja bezrobotnych
14377
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
9349
Zasiłek dla bezrobotnych
9321
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
7312
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
7265
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
7205
Wysokość świadczeń pieniężnych
6844
Pytania i odpowiedzi - FAQ
6602
Rejestracja poszukujących pracy
6248
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
6031
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
5858
Rejestracja przez Internet
5600
Rejestracja przez Internet
5195
Bon na zasiedlenie
5088
Dodatek aktywizacyjny
4436
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
4305
Przyznanie statusu bezrobotnego
4245
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4118
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
4001
Zwrot kosztów przejazdu
3917
Obowiązki bezrobotnych
3858
Staże
3822
Usługi dla niepełnosprawnych
3476
Utrata statusu bezrobotnego
3381
Prawa bezrobotnych
3372
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
3355
Bon stażowy
3313
Przyznanie statusu poszukującego pracy
3256
Bon zatrudnieniowy
3116
Inne finansowe formy wsparcia
3018
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2975
Poradnictwo zawodowe
2905
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2835
Ubezpiecznie zdrowotne
2823
Bon szkoleniowy
2796
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
2745
Roboty publiczne
2741
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2711
Prawa poszukujących pracy
2648
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
2642
Praktyki absolwenckie
2620
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
2568
Pożyczka szkoleniowa
2551
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2532
Pośrednictwo pracy krajowe
2496
Obowiązki poszukujących pracy
2411
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
2401
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2321
Szkolenie "Szukam pracy"
2285
Prace interwencyjne
2187
Zwrot kosztów zakwaterowania
2183
Utrata statusu poszukującego pracy
2159
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2122
Prace społecznie użyteczne
2078
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
2034
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
2010
Wykaz instytucji szkoleniowych
1944
Zasoby informacji zawodowych
1376
Coaching
1061
Agencje zatrudnienia
14

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
39649
Dokumenty do pobrania
22015
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
11691
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
7344
Staże
6294
Zgłoszenie oferty pracy
5565
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
4288
Pytania i odpowiedzi - FAQ
4121
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
3329
Wysokość świadczeń pieniężnych
3200
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2893
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
2893
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2860
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2825
Prace interwencyjne
2824
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
2699
Poradnictwo zawodowe
2677
Roboty publiczne
2547
Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.
2502
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
2457
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2437
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2329
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
2324
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2303
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
2229
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
2204
Pośrednictwo pracy krajowe
2170
Prace społecznie użyteczne
2022
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2001
Zwolnienia grupowe
1978
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1975
Wymagane dokumenty
1930
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1918
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1891
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1849
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1835
Tryb postępowania
1816
Opłaty
1784
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1776
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
1755
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
1726
Refundacja wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia art.150f
940
Telefoniczne zgloszenie oferty pracy zatrudnienia
845
Bon zatrudnieniowy
6
Bon szkoleniowy
5
Bon na zasiedlenie
5
Dla pracodawców
1

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
69186
EFS - Wsparcie nie tylko na starcie
17639
Ogłoszenia o zamówieniach
15392
Mapa dojazdu
11729
Kierownictwo Urzędu Pracy
8980
Dane teleadresowe
8557
EFS - A po burzy...
7734
Stopa bezrobocia
6549
Zamówienia publiczne
6212
Programy
6141
Analizy i statystyki
5499
Ocena pracy Urzędu
5420
Ocena strony internetowej
5298
EFS - Kurs na kapitał
5274
Powiatowa Rada Rynku Pracy
5049
Inne informacje
4906
Ustawy
4699
Programy i projekty realizowane
4651
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
4584
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
4558
Centrum Aktywizacji Zawodowej
4438
Przydatne linki
4308
EFS - Kierunek przedsiebiorczość
4267
Ogłoszenia o wynikach postepowań
4139
Archiwum zamówien publicznych
4079
Zielona Linia
4017
Statystyka lokalnego rynku pracy
3835
E-zapytanie
3835
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
3517
Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy
3503
Rozporządzenia
3389
EFS - Zacznij od dziś
3389
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
3376
Ankiety i oceny
3347
Programy i projekty zrealizowane
3321
EFS - projekty zrealizowane
3250
UE - LEMOR
3232
FP - projekty zrealizowane
3161
FP - Rezerwa ministra dla osób do 30 roku zycia
3061
Tłumacz języka migowego
3056
Dokumenty strategiczne
2999
Rok 2013
2973
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2968
Opracowanie 2002
2727
EFS - PI-PWP Replikator
2684
Opracowanie 2009
2673
Opracowanie 2004
2653
Rok 2012
2650
Rok 2014
2590
Rok 2004
2586
Opracowanie 2006
2582
EFS - 50+ powodow do zatrudnienia
2572
Rok 2002
2565
Rok 2010
2556
Rok 2006
2555
Rok 2011
2545
Rok 2007
2537
Opracowanie 2008
2498
Opracowanie 2005
2486
Opracowanie 2003
2485
Rok 2009
2466
Rok 2000
2462
EFS - Praktyka czyni mistrza
2446
EFS- Praca bez stopni
2431
Rok 2008
2430
Rok 2001
2420
Rok 2003
2414
Rok 2005
2411
Opracowanie 2013
2358
UE - Transfer wiedzy i doswiadczeń
2263
Opracowanie 2012
2150
Opracowanie 2014
2090
FP - Inicjatywa i przedsiebiorczość - to się opłaca
2037
Opracowanie 2010
2026
Opracowanie 2011
2006
FP - Doświadczenie w cenie
1974
Opracowanie 2007
1910
FP - rezerwa ministra dla osób do 25 roku życia
1839
EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (II)
1817
EFS - Na dobry początek
1814
EFS - Nowa Ja
1533
Opracowane 2015
1286
Rok 2015
1161
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)
1057
EFS- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...(I)
1005
Opracowanie 2016
916
EFS- Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy
905
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)
784
Rok 2016
740
FP- program specjalny
595
FP - rezerwa Ministra dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
409
FP- rezerwa Ministra dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
347
UE- Rozszerzamy horyzonty- szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska
345
EFS - Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie
293
Opracowanie 2017
274
Rok 2017
246
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)
243
EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (III)
237
FP- program specjalny "W kierunku zmian- aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy"
193
FP- program specjalny - "Znajdź MOTYW i krzyknij AKCJA, czyli TWOJA MOTYWACJA"
151
FP- rezerwa Ministra w celu likwidacji luk kompetencyjnych
85

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
9319
Registration
2584

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
9233
РЕГИСТРАЦИЯ
1919

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8703

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl