• Informacje ogólne

Statystyka strony

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
407546
Targi pracy
60069
Szkolenia
54614
Formy aktywizacji
49783
Spotkania informacyjne
31985
Staże
28435
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
19856
Przygotowanie zawodowe dorosłych
14519
Prace interwencyjne
12949
Roboty publiczne
12343
Prace społecznie użyteczne
12019
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
10000
Galeria zdjęć
5911
Prezentacje
5500
Artykuły
4468
Galeria wideo
3820
Giełdy pracy
2663
Grupowe informacje zawodowe
1764
Porady grupowe
1707

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
588692
Kalendarium wydarzeń
173995
Mapa witryny
30921
Redakcja strony
10022
Chmura tagów
9838
Galeria zdjęć
5515
Polityka prywatności
3740
Zastrzeżenia prawne
3597
Poleć znajomemu
2738
Kalendarium wydarzeń
1

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy w kraju - CBOP
766144
Oferty pracy na rynku lokalnym
445282
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
36197

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
27670
Kreator CV
11368
E-zgłoszenie oferty pracy
7902
Szukaj pracownika
6788
Kalkulator wynagrodzeń
5320
Newsletter
4760
Rejestracja
4498
Kalkulator świadczeń
4402
Umawianie wizyt przez Internet
4294
E-zapytanie
4286
Rejestracja przez Internet
4054
Multimedia
4029
Stwórz Swoje e-CV
3475
Galeria wideo
2902
Usuń moje konto
1253
Wyślij zapytanie o pracownika
20

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
66527
Dokumenty do pobrania
27884
Rejestracja bezrobotnych
15370
Zasiłek dla bezrobotnych
10153
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
10087
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
7990
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
7974
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
7858
Wysokość świadczeń pieniężnych
7359
Pytania i odpowiedzi - FAQ
7211
Rejestracja poszukujących pracy
6801
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
6623
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
6570
Rejestracja przez Internet
6133
Bon na zasiedlenie
5875
Rejestracja przez Internet
5613
Dodatek aktywizacyjny
4868
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
4770
Przyznanie statusu bezrobotnego
4729
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4539
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
4384
Obowiązki bezrobotnych
4377
Zwrot kosztów przejazdu
4243
Staże
4234
Utrata statusu bezrobotnego
3840
Usługi dla niepełnosprawnych
3828
Bon stażowy
3761
Prawa bezrobotnych
3731
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
3697
Przyznanie statusu poszukującego pracy
3626
Bon zatrudnieniowy
3624
Inne finansowe formy wsparcia
3389
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
3329
Bon szkoleniowy
3270
Poradnictwo zawodowe
3239
Ubezpiecznie zdrowotne
3174
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
3142
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
3073
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
3042
Roboty publiczne
3031
Prawa poszukujących pracy
2975
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
2944
Praktyki absolwenckie
2942
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2878
Pożyczka szkoleniowa
2870
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
2868
Pośrednictwo pracy krajowe
2831
Obowiązki poszukujących pracy
2743
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2733
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
2680
Szkolenie "Szukam pracy"
2649
Prace interwencyjne
2501
Zwrot kosztów zakwaterowania
2484
Utrata statusu poszukującego pracy
2455
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2434
Prace społecznie użyteczne
2367
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
2326
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
2311
Wykaz instytucji szkoleniowych
2215
Zasoby informacji zawodowych
1663
Coaching
1427
Agencje zatrudnienia
14

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
44938
Dokumenty do pobrania
24770
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
13411
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
8018
Staże
6891
Zgłoszenie oferty pracy
6266
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
4899
Pytania i odpowiedzi - FAQ
4510
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
3657
Wysokość świadczeń pieniężnych
3532
Prace interwencyjne
3446
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
3283
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
3275
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
3197
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
3190
Poradnictwo zawodowe
3188
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3143
Roboty publiczne
2854
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2777
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
2760
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2742
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2665
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
2592
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
2514
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
2509
Pośrednictwo pracy krajowe
2497
Prace społecznie użyteczne
2314
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2280
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
2275
Zwolnienia grupowe
2253
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
2206
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
2158
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
2101
Refundacja wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia art.150f
1639
Telefoniczne zgloszenie oferty pracy zatrudnienia
1122
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
257
Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
180
Praca sezonowa
177
Bon zatrudnieniowy
6
Bon szkoleniowy
5
Bon na zasiedlenie
5
Dla pracodawców
1

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
75942
EFS - Wsparcie nie tylko na starcie
20176
Ogłoszenia o zamówieniach
17956
Mapa dojazdu
13372
Kierownictwo Urzędu Pracy
9652
Dane teleadresowe
9179
EFS - A po burzy...
8763
Stopa bezrobocia
7236
Programy
6772
Zamówienia publiczne
6690
Analizy i statystyki
6148
Ocena pracy Urzędu
5944
Ocena strony internetowej
5836
EFS - Kurs na kapitał
5643
Powiatowa Rada Rynku Pracy
5601
Inne informacje
5403
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
5312
Ustawy
5209
Programy i projekty realizowane
5083
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
4967
Centrum Aktywizacji Zawodowej
4905
Ogłoszenia o wynikach postepowań
4818
Przydatne linki
4800
Archiwum zamówien publicznych
4767
Zielona Linia
4661
EFS - Kierunek przedsiebiorczość
4561
E-zapytanie
4316
Statystyka lokalnego rynku pracy
4243
Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy
3901
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
3900
Ankiety i oceny
3758
Rozporządzenia
3733
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
3725
EFS - Zacznij od dziś
3724
Programy i projekty zrealizowane
3660
UE - LEMOR
3592
EFS - projekty zrealizowane
3581
Tłumacz języka migowego
3431
FP - projekty zrealizowane
3428
FP - Rezerwa ministra dla osób do 30 roku zycia
3352
Wykresy statystyk - wersja graficzna
3334
Dokumenty strategiczne
3302
Rok 2013
3244
Opracowanie 2009
3080
Opracowanie 2002
3019
Rok 2004
2983
EFS - PI-PWP Replikator
2975
Opracowanie 2004
2945
Rok 2012
2933
Rok 2014
2888
Rok 2002
2865
Opracowanie 2006
2859
EFS - 50+ powodow do zatrudnienia
2858
Rok 2006
2853
Rok 2011
2846
Rok 2010
2832
Rok 2007
2805
Opracowanie 2003
2787
Opracowanie 2008
2786
Opracowanie 2005
2766
Rok 2000
2748
Rok 2009
2739
EFS - Praktyka czyni mistrza
2730
EFS- Praca bez stopni
2726
Rok 2008
2718
Rok 2001
2699
Rok 2003
2695
Rok 2005
2676
Opracowanie 2013
2633
UE - Transfer wiedzy i doswiadczeń
2542
Opracowanie 2012
2445
Opracowanie 2014
2380
Opracowanie 2010
2339
FP - Inicjatywa i przedsiebiorczość - to się opłaca
2309
Opracowanie 2011
2296
FP - Doświadczenie w cenie
2254
Opracowanie 2007
2226
EFS - Na dobry początek
2210
EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (II)
2137
FP - rezerwa ministra dla osób do 25 roku życia
2116
EFS - Nowa Ja
1825
Opracowane 2015
1620
Rok 2015
1455
EFS- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...(I)
1382
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)
1379
EFS- Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy
1256
Opracowanie 2016
1241
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)
1131
Rok 2016
1056
FP- program specjalny - Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa kobiet z III profilem pomocy
941
UE- Rozszerzamy horyzonty- szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska
817
Opracowanie 2017
771
FP - rezerwa Ministra dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
663
EFS - Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie
625
Rok 2017
616
EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (III)
611
FP- rezerwa Ministra dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
595
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)
587
FP- program specjalny "W nowym kierunku - aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy"
534
FP- program specjalny - "Znajdź MOTYW i krzyknij AKCJA, czyli TWOJA MOTYWACJA"
465
FP- rezerwa Ministra w celu likwidacji luk kompetencyjnych
353
EFS- ZIT- Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości
285
Opracowanie 2018
119
Rok 2018
102
EFS - Rozwój i praca to się opłaca
74

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
11055
Registration
2869

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
10769
РЕГИСТРАЦИЯ
2209

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9939

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl