• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  488360
  Targi pracy
  64720
  Szkolenia
  60030
  Formy aktywizacji
  54501
  Spotkania informacyjne
  34510
  Staże
  30401
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  21635
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  15649
  Prace interwencyjne
  14182
  Roboty publiczne
  13371
  Prace społecznie użyteczne
  13201
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  10947
  Galeria zdjęć
  6514
  Prezentacje
  6034
  Artykuły
  5014
  Galeria wideo
  4253
  Giełdy pracy
  3304
  Porady grupowe
  2285
  Grupowe informacje zawodowe
  2238

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  653826
  Kalendarium wydarzeń
  192726
  Mapa witryny
  32881
  Redakcja strony
  10949
  Chmura tagów
  10912
  Galeria zdjęć
  6307
  Polityka prywatności
  4167
  Zastrzeżenia prawne
  3982
  Poleć znajomemu
  3082
  Kalendarium wydarzeń
  1

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  996876
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  473324
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  41660

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  30123
  Kreator CV
  11832
  Newsletter
  10620
  E-zgłoszenie oferty pracy
  8424
  Szukaj pracownika
  7337
  Kalkulator wynagrodzeń
  5815
  Kalkulator świadczeń
  4854
  Umawianie wizyt przez Internet
  4770
  Rejestracja
  4692
  E-zapytanie
  4491
  Rejestracja przez Internet
  4488
  Multimedia
  4418
  Stwórz Swoje e-CV
  3687
  Galeria wideo
  3171
  Usuń moje konto
  1347
  Wyślij zapytanie o pracownika
  21

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  71306
  Dokumenty do pobrania
  29836
  Rejestracja bezrobotnych
  16280
  Zasiłek dla bezrobotnych
  11010
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  10770
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  8631
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  8616
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  8442
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  7861
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  7796
  Rejestracja poszukujących pracy
  7327
  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
  7246
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  7112
  Rejestracja przez Internet
  6628
  Bon na zasiedlenie
  6594
  Rejestracja przez Internet
  6036
  Dodatek aktywizacyjny
  5260
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  5231
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  5196
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  4974
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  4801
  Obowiązki bezrobotnych
  4795
  Staże
  4658
  Zwrot kosztów przejazdu
  4569
  Utrata statusu bezrobotnego
  4278
  Usługi dla niepełnosprawnych
  4179
  Bon stażowy
  4177
  Prawa bezrobotnych
  4105
  Bon zatrudnieniowy
  4071
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  4055
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  3995
  Bon szkoleniowy
  3773
  Inne finansowe formy wsparcia
  3756
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3718
  Poradnictwo zawodowe
  3625
  Ubezpiecznie zdrowotne
  3519
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3477
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  3435
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  3388
  Roboty publiczne
  3331
  Prawa poszukujących pracy
  3323
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  3297
  Praktyki absolwenckie
  3264
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  3216
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  3210
  Pożyczka szkoleniowa
  3196
  Pośrednictwo pracy krajowe
  3181
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  3136
  Obowiązki poszukujących pracy
  3066
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  3021
  Szkolenie "Szukam pracy"
  2986
  Prace interwencyjne
  2823
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  2792
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  2782
  Utrata statusu poszukującego pracy
  2771
  Prace społecznie użyteczne
  2661
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  2657
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  2655
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  2509
  Zasoby informacji zawodowych
  2003
  Coaching
  1757
  Agencje zatrudnienia
  14

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  49395
  Dokumenty do pobrania
  26889
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  14780
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  8610
  Staże
  7423
  Zgłoszenie oferty pracy
  6923
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  5403
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  4930
  Prace interwencyjne
  4106
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  4004
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  3881
  Poradnictwo zawodowe
  3810
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  3740
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  3736
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  3652
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  3550
  Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  3535
  Roboty publiczne
  3196
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  3134
  Refundacja kosztów szkoleń pracowników
  3117
  Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
  3088
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  3049
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  2876
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  2841
  Pośrednictwo pracy krajowe
  2823
  Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
  2805
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  2639
  Prace społecznie użyteczne
  2639
  Zwolnienia grupowe
  2586
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  2581
  Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
  2535
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  2470
  Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
  2444
  Refundacja wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia art.150f
  2162
  Telefoniczne zgloszenie oferty pracy zatrudnienia
  1458
  Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  872
  Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
  559
  Praca sezonowa
  521
  Bon zatrudnieniowy
  6
  Bon na zasiedlenie
  5
  Bon szkoleniowy
  5
  Dla pracodawców
  1

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  82012
  EFS - Wsparcie nie tylko na starcie
  23143
  Ogłoszenia o zamówieniach
  21058
  Mapa dojazdu
  14937
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  10425
  EFS - A po burzy...
  9966
  Dane teleadresowe
  9898
  Stopa bezrobocia
  7832
  Programy
  7455
  Zamówienia publiczne
  7167
  Analizy i statystyki
  6835
  Ocena strony internetowej
  6571
  Ocena pracy Urzędu
  6567
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  6149
  EFS - Kurs na kapitał
  6070
  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
  6068
  Inne informacje
  5983
  Ustawy
  5686
  Programy i projekty realizowane
  5567
  Ogłoszenia o wynikach postepowań
  5549
  Archiwum zamówien publicznych
  5518
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  5515
  Centrum Aktywizacji Zawodowej
  5449
  Przydatne linki
  5292
  Zielona Linia
  5241
  EFS - Kierunek przedsiebiorczość
  4899
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  4683
  E-zapytanie
  4586
  Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
  4334
  Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy
  4333
  Ankiety i oceny
  4191
  Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
  4093
  Rozporządzenia
  4070
  EFS - Zacznij od dziś
  4069
  Programy i projekty zrealizowane
  4045
  UE - LEMOR
  4034
  EFS - projekty zrealizowane
  3953
  Tłumacz języka migowego
  3862
  Wykresy statystyk - wersja graficzna
  3723
  FP - projekty zrealizowane
  3711
  FP - Rezerwa ministra dla osób do 30 roku zycia
  3676
  Dokumenty strategiczne
  3632
  Rok 2013
  3544
  Opracowanie 2009
  3389
  Opracowanie 2002
  3309
  EFS - PI-PWP Replikator
  3280
  Rok 2004
  3271
  Rok 2012
  3220
  Opracowanie 2004
  3206
  EFS - 50+ powodow do zatrudnienia
  3196
  Rok 2011
  3193
  Rok 2014
  3190
  Rok 2002
  3139
  Rok 2006
  3131
  Opracowanie 2006
  3111
  Rok 2010
  3101
  Rok 2007
  3082
  Opracowanie 2003
  3069
  Opracowanie 2008
  3061
  EFS- Praca bez stopni
  3049
  Opracowanie 2005
  3043
  EFS - Praktyka czyni mistrza
  3042
  Rok 2008
  3024
  Rok 2000
  3014
  Rok 2009
  3009
  Rok 2003
  2980
  Rok 2001
  2971
  Rok 2005
  2954
  Opracowanie 2013
  2903
  UE - Transfer wiedzy i doswiadczeń
  2873
  Opracowanie 2012
  2718
  Opracowanie 2014
  2673
  Opracowanie 2010
  2639
  FP - Inicjatywa i przedsiebiorczość - to się opłaca
  2604
  Opracowanie 2011
  2590
  FP - Doświadczenie w cenie
  2568
  EFS - Na dobry początek
  2544
  Opracowanie 2007
  2503
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (II)
  2470
  FP - rezerwa ministra dla osób do 25 roku życia
  2431
  EFS - Nowa Ja
  2159
  Opracowane 2015
  1955
  EFS- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...(I)
  1805
  Rok 2015
  1751
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)
  1703
  EFS- Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy
  1663
  Opracowanie 2016
  1595
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)
  1490
  Rok 2016
  1442
  FP- program specjalny - Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa kobiet z III profilem pomocy
  1276
  UE- Rozszerzamy horyzonty- szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska
  1197
  Opracowanie 2017
  1142
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (III)
  1005
  EFS - Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie
  977
  Rok 2017
  972
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)
  955
  FP - rezerwa Ministra dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
  940
  FP- program specjalny "W nowym kierunku - aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy"
  906
  FP- rezerwa Ministra dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
  901
  FP- program specjalny - "Znajdź MOTYW i krzyknij AKCJA, czyli TWOJA MOTYWACJA"
  767
  FP- rezerwa Ministra w celu likwidacji luk kompetencyjnych
  663
  EFS- ZIT- Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości
  651
  Opracowanie 2018
  598
  Rok 2018
  510
  Ochrona danych osobowych
  453
  EFS - Rozwój i praca to się opłaca
  402
  UE - EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA - LOKALNE UDOSKONALENIA
  63
  FP – program specjalny - „Inspiracja do zmian – aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy”
  30

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  12368
  Registration
  3168

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  12038
  РЕГИСТРАЦИЯ
  2532

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 10972

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl