• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  458153
  Targi pracy
  62937
  Szkolenia
  58210
  Formy aktywizacji
  53233
  Spotkania informacyjne
  33594
  Staże
  29863
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  21134
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  15311
  Prace interwencyjne
  13810
  Roboty publiczne
  13065
  Prace społecznie użyteczne
  12836
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  10655
  Galeria zdjęć
  6340
  Prezentacje
  5884
  Artykuły
  4814
  Galeria wideo
  4124
  Giełdy pracy
  3134
  Porady grupowe
  2105
  Grupowe informacje zawodowe
  2094

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  637764
  Kalendarium wydarzeń
  189847
  Mapa witryny
  32347
  Redakcja strony
  10681
  Chmura tagów
  10605
  Galeria zdjęć
  6042
  Polityka prywatności
  4045
  Zastrzeżenia prawne
  3894
  Poleć znajomemu
  2999
  Kalendarium wydarzeń
  1

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  940135
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  466187
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  39602

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  29496
  Kreator CV
  11699
  Newsletter
  8871
  E-zgłoszenie oferty pracy
  8257
  Szukaj pracownika
  7197
  Kalkulator wynagrodzeń
  5666
  Kalkulator świadczeń
  4717
  Rejestracja
  4654
  Umawianie wizyt przez Internet
  4632
  E-zapytanie
  4421
  Rejestracja przez Internet
  4375
  Multimedia
  4317
  Stwórz Swoje e-CV
  3606
  Galeria wideo
  3099
  Usuń moje konto
  1327
  Wyślij zapytanie o pracownika
  21

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  70059
  Dokumenty do pobrania
  29342
  Rejestracja bezrobotnych
  16023
  Zasiłek dla bezrobotnych
  10756
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  10592
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  8480
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  8398
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  8257
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  7715
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  7608
  Rejestracja poszukujących pracy
  7199
  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
  7080
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  6929
  Rejestracja przez Internet
  6474
  Bon na zasiedlenie
  6392
  Rejestracja przez Internet
  5932
  Dodatek aktywizacyjny
  5143
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  5112
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  5075
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  4835
  Obowiązki bezrobotnych
  4684
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  4672
  Staże
  4538
  Zwrot kosztów przejazdu
  4477
  Utrata statusu bezrobotnego
  4175
  Bon stażowy
  4062
  Usługi dla niepełnosprawnych
  4053
  Prawa bezrobotnych
  3992
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  3959
  Bon zatrudnieniowy
  3928
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  3887
  Inne finansowe formy wsparcia
  3637
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3620
  Bon szkoleniowy
  3574
  Poradnictwo zawodowe
  3496
  Ubezpiecznie zdrowotne
  3431
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3373
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  3326
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  3292
  Roboty publiczne
  3238
  Prawa poszukujących pracy
  3233
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  3198
  Praktyki absolwenckie
  3178
  Pożyczka szkoleniowa
  3104
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  3103
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  3102
  Pośrednictwo pracy krajowe
  3076
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  3001
  Obowiązki poszukujących pracy
  2972
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  2929
  Szkolenie "Szukam pracy"
  2900
  Prace interwencyjne
  2735
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  2699
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  2684
  Utrata statusu poszukującego pracy
  2683
  Prace społecznie użyteczne
  2576
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  2574
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  2573
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  2407
  Zasoby informacji zawodowych
  1897
  Coaching
  1665
  Agencje zatrudnienia
  14

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  48272
  Dokumenty do pobrania
  26445
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  14429
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  8475
  Staże
  7282
  Zgłoszenie oferty pracy
  6730
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  5279
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  4795
  Prace interwencyjne
  3914
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  3902
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  3772
  Poradnictwo zawodowe
  3604
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  3603
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  3551
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  3547
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  3446
  Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  3437
  Roboty publiczne
  3092
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  3021
  Refundacja kosztów szkoleń pracowników
  3015
  Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
  2996
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  2924
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  2789
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  2736
  Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
  2732
  Pośrednictwo pracy krajowe
  2726
  Prace społecznie użyteczne
  2544
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  2517
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  2500
  Zwolnienia grupowe
  2479
  Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
  2430
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  2376
  Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
  2337
  Refundacja wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia art.150f
  2037
  Telefoniczne zgloszenie oferty pracy zatrudnienia
  1351
  Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  688
  Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
  450
  Praca sezonowa
  411
  Bon zatrudnieniowy
  6
  Bon na zasiedlenie
  5
  Bon szkoleniowy
  5
  Dla pracodawców
  1

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  80383
  EFS - Wsparcie nie tylko na starcie
  21957
  Ogłoszenia o zamówieniach
  20205
  Mapa dojazdu
  14496
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  10175
  Dane teleadresowe
  9680
  EFS - A po burzy...
  9500
  Stopa bezrobocia
  7668
  Programy
  7237
  Zamówienia publiczne
  7024
  Analizy i statystyki
  6627
  Ocena pracy Urzędu
  6325
  Ocena strony internetowej
  6261
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  5977
  EFS - Kurs na kapitał
  5931
  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
  5858
  Inne informacje
  5810
  Ustawy
  5540
  Programy i projekty realizowane
  5434
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  5358
  Ogłoszenia o wynikach postepowań
  5353
  Archiwum zamówien publicznych
  5313
  Centrum Aktywizacji Zawodowej
  5274
  Przydatne linki
  5129
  Zielona Linia
  5043
  EFS - Kierunek przedsiebiorczość
  4802
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  4551
  E-zapytanie
  4482
  Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy
  4235
  Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
  4194
  Ankiety i oceny
  4049
  Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
  4000
  EFS - Zacznij od dziś
  3983
  Rozporządzenia
  3960
  Programy i projekty zrealizowane
  3929
  UE - LEMOR
  3878
  EFS - projekty zrealizowane
  3827
  Tłumacz języka migowego
  3703
  FP - projekty zrealizowane
  3635
  Wykresy statystyk - wersja graficzna
  3616
  FP - Rezerwa ministra dla osób do 30 roku zycia
  3574
  Dokumenty strategiczne
  3548
  Rok 2013
  3442
  Opracowanie 2009
  3293
  Opracowanie 2002
  3218
  Rok 2004
  3187
  EFS - PI-PWP Replikator
  3180
  Rok 2012
  3136
  Opracowanie 2004
  3127
  Rok 2014
  3109
  EFS - 50+ powodow do zatrudnienia
  3093
  Rok 2011
  3068
  Rok 2002
  3056
  Rok 2006
  3055
  Opracowanie 2006
  3046
  Rok 2010
  3019
  Rok 2007
  2996
  Opracowanie 2008
  2984
  Opracowanie 2003
  2976
  Opracowanie 2005
  2975
  EFS- Praca bez stopni
  2949
  EFS - Praktyka czyni mistrza
  2942
  Rok 2000
  2934
  Rok 2008
  2928
  Rok 2009
  2928
  Rok 2003
  2884
  Rok 2001
  2880
  Rok 2005
  2860
  Opracowanie 2013
  2829
  UE - Transfer wiedzy i doswiadczeń
  2773
  Opracowanie 2012
  2646
  Opracowanie 2014
  2586
  Opracowanie 2010
  2543
  FP - Inicjatywa i przedsiebiorczość - to się opłaca
  2518
  Opracowanie 2011
  2516
  FP - Doświadczenie w cenie
  2477
  EFS - Na dobry początek
  2436
  Opracowanie 2007
  2428
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (II)
  2374
  FP - rezerwa ministra dla osób do 25 roku życia
  2344
  EFS - Nowa Ja
  2064
  Opracowane 2015
  1836
  EFS- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...(I)
  1683
  Rok 2015
  1659
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)
  1608
  EFS- Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy
  1516
  Opracowanie 2016
  1489
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)
  1381
  Rok 2016
  1324
  FP- program specjalny - Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa kobiet z III profilem pomocy
  1188
  UE- Rozszerzamy horyzonty- szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska
  1083
  Opracowanie 2017
  1036
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (III)
  895
  EFS - Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie
  872
  Rok 2017
  863
  FP - rezerwa Ministra dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
  859
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)
  852
  FP- rezerwa Ministra dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
  814
  FP- program specjalny "W nowym kierunku - aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy"
  805
  FP- program specjalny - "Znajdź MOTYW i krzyknij AKCJA, czyli TWOJA MOTYWACJA"
  680
  FP- rezerwa Ministra w celu likwidacji luk kompetencyjnych
  590
  EFS- ZIT- Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości
  527
  Opracowanie 2018
  462
  Rok 2018
  404
  Ochrona danych osobowych
  315
  EFS - Rozwój i praca to się opłaca
  310

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  11990
  Registration
  3087

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  11654
  РЕГИСТРАЦИЯ
  2453

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 10717

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl