• Informacje ogólne

Statystyka strony

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
327526
Targi pracy
54671
Szkolenia
46993
Formy aktywizacji
43394
Spotkania informacyjne
29179
Staże
25748
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
17288
Przygotowanie zawodowe dorosłych
12929
Prace interwencyjne
11422
Roboty publiczne
11049
Prace społecznie użyteczne
10610
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
8776
Galeria zdjęć
5222
Prezentacje
4776
Artykuły
3800
Galeria wideo
3306
Giełdy pracy
1776
Grupowe informacje zawodowe
1082
Porady grupowe
1001

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
506580
Kalendarium wydarzeń
168711
Mapa witryny
28296
Redakcja strony
8553
Chmura tagów
8466
Galeria zdjęć
4816
Polityka prywatności
3244
Zastrzeżenia prawne
3155
Poleć znajomemu
2292
Kalendarium wydarzeń
1

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy w kraju - CBOP
498423
Oferty pracy na rynku lokalnym
402220
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
30879

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
24283
Kreator CV
10249
E-zgłoszenie oferty pracy
6856
Szukaj pracownika
6048
Kalkulator wynagrodzeń
4712
Newsletter
4328
Rejestracja
3987
Kalkulator świadczeń
3874
E-zapytanie
3862
Umawianie wizyt przez Internet
3703
Rejestracja przez Internet
3499
Multimedia
3483
Stwórz Swoje e-CV
3043
Galeria wideo
2531
Usuń moje konto
974
Wyślij zapytanie o pracownika
18

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
59523
Dokumenty do pobrania
25061
Rejestracja bezrobotnych
14117
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
9216
Zasiłek dla bezrobotnych
9147
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
7174
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
7127
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
7085
Wysokość świadczeń pieniężnych
6751
Pytania i odpowiedzi - FAQ
6481
Rejestracja poszukujących pracy
6126
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
5924
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
5720
Rejestracja przez Internet
5490
Rejestracja przez Internet
5115
Bon na zasiedlenie
4931
Dodatek aktywizacyjny
4350
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
4221
Przyznanie statusu bezrobotnego
4160
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4044
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
3914
Zwrot kosztów przejazdu
3853
Obowiązki bezrobotnych
3749
Staże
3746
Usługi dla niepełnosprawnych
3397
Utrata statusu bezrobotnego
3316
Prawa bezrobotnych
3293
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
3281
Bon stażowy
3217
Przyznanie statusu poszukującego pracy
3189
Bon zatrudnieniowy
3008
Inne finansowe formy wsparcia
2955
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2908
Poradnictwo zawodowe
2856
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2784
Ubezpiecznie zdrowotne
2763
Bon szkoleniowy
2705
Roboty publiczne
2696
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
2683
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2650
Prawa poszukujących pracy
2592
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
2582
Praktyki absolwenckie
2566
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
2508
Pożyczka szkoleniowa
2491
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2484
Pośrednictwo pracy krajowe
2445
Obowiązki poszukujących pracy
2361
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
2353
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2254
Szkolenie "Szukam pracy"
2239
Prace interwencyjne
2136
Zwrot kosztów zakwaterowania
2134
Utrata statusu poszukującego pracy
2113
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
2078
Prace społecznie użyteczne
2028
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1981
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1962
Wykaz instytucji szkoleniowych
1903
Zasoby informacji zawodowych
1337
Coaching
1004
Agencje zatrudnienia
14

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
38546
Dokumenty do pobrania
21280
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
11362
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
7197
Staże
6184
Zgłoszenie oferty pracy
5416
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
4170
Pytania i odpowiedzi - FAQ
4044
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
3264
Wysokość świadczeń pieniężnych
3134
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2827
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
2814
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2803
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2764
Prace interwencyjne
2715
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
2611
Poradnictwo zawodowe
2598
Roboty publiczne
2494
Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.
2414
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
2399
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2374
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
2283
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2270
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2220
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
2167
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
2148
Pośrednictwo pracy krajowe
2115
Prace społecznie użyteczne
1961
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1956
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1929
Zwolnienia grupowe
1926
Wymagane dokumenty
1885
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1871
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1839
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1803
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1780
Tryb postępowania
1771
Opłaty
1734
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1722
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
1713
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
1678
Refundacja wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia art.150f
814
Telefoniczne zgloszenie oferty pracy zatrudnienia
806
Bon zatrudnieniowy
6
Bon szkoleniowy
5
Bon na zasiedlenie
5
Dla pracodawców
1

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
67647
EFS - Wsparcie nie tylko na starcie
17120
Ogłoszenia o zamówieniach
14731
Mapa dojazdu
11413
Kierownictwo Urzędu Pracy
8828
Dane teleadresowe
8425
EFS - A po burzy...
7530
Stopa bezrobocia
6401
Zamówienia publiczne
6110
Programy
6028
Analizy i statystyki
5398
Ocena pracy Urzędu
5317
EFS - Kurs na kapitał
5208
Ocena strony internetowej
5197
Powiatowa Rada Rynku Pracy
4945
Inne informacje
4824
Ustawy
4602
Programy i projekty realizowane
4587
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
4478
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
4423
Centrum Aktywizacji Zawodowej
4348
Przydatne linki
4230
EFS - Kierunek przedsiebiorczość
4214
Ogłoszenia o wynikach postepowań
3986
Archiwum zamówien publicznych
3911
Zielona Linia
3902
E-zapytanie
3762
Statystyka lokalnego rynku pracy
3760
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
3451
Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy
3440
EFS - Zacznij od dziś
3333
Rozporządzenia
3329
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
3322
Programy i projekty zrealizowane
3266
Ankiety i oceny
3263
EFS - projekty zrealizowane
3185
UE - LEMOR
3175
FP - projekty zrealizowane
3111
FP - Rezerwa ministra dla osób do 30 roku zycia
3013
Tłumacz języka migowego
2982
Dokumenty strategiczne
2950
Rok 2013
2921
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2900
Opracowanie 2002
2675
EFS - PI-PWP Replikator
2638
Rok 2012
2601
Opracowanie 2004
2598
Opracowanie 2009
2579
Rok 2014
2539
Opracowanie 2006
2532
EFS - 50+ powodow do zatrudnienia
2522
Rok 2002
2509
Rok 2010
2506
Rok 2006
2500
Rok 2004
2493
Rok 2011
2489
Rok 2007
2485
Opracowanie 2008
2452
Opracowanie 2005
2432
Opracowanie 2003
2428
Rok 2000
2409
Rok 2009
2408
EFS - Praktyka czyni mistrza
2395
EFS- Praca bez stopni
2380
Rok 2008
2377
Rok 2001
2371
Rok 2003
2361
Rok 2005
2353
Opracowanie 2013
2305
UE - Transfer wiedzy i doswiadczeń
2209
Opracowanie 2012
2098
Opracowanie 2014
2040
FP - Inicjatywa i przedsiebiorczość - to się opłaca
1985
Opracowanie 2010
1975
Opracowanie 2011
1951
FP - Doświadczenie w cenie
1921
Opracowanie 2007
1852
FP - rezerwa ministra dla osób do 25 roku życia
1791
EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (II)
1747
EFS - Na dobry początek
1729
EFS - Nowa Ja
1482
Opracowane 2015
1239
Rok 2015
1110
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)
993
EFS- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...(I)
944
Opracowanie 2016
852
EFS- Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy
848
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)
733
Rok 2016
682
FP- program specjalny
535
FP - rezerwa Ministra dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
364
FP- rezerwa Ministra dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
296
UE- Rozszerzamy horyzonty- szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska
276
EFS - Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie
246
Opracowanie 2017
198
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)
187
EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (III)
187
Rok 2017
180
FP- program specjalny "W kierunku zmian- aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy"
135
FP- program specjalny - "Znajdź MOTYW i krzyknij AKCJA, czyli TWOJA MOTYWACJA"
109
FP- rezerwa Ministra w celu likwidacji luk kompetencyjnych
44

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
9037
Registration
2536

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
8932
РЕГИСТРАЦИЯ
1869

Dział: Intranet

Podstrona Odwiedziny Ilość
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8432

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl