• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  509174
  Targi pracy
  65857
  Szkolenia
  61282
  Formy aktywizacji
  55611
  Spotkania informacyjne
  35167
  Staże
  30936
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  22130
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  16048
  Prace interwencyjne
  14564
  Roboty publiczne
  13765
  Prace społecznie użyteczne
  13568
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  11300
  Galeria zdjęć
  6728
  Prezentacje
  6224
  Artykuły
  5200
  Galeria wideo
  4416
  Giełdy pracy
  3519
  Porady grupowe
  2500
  Grupowe informacje zawodowe
  2415

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  666091
  Kalendarium wydarzeń
  193773
  Mapa witryny
  33411
  Redakcja strony
  11265
  Chmura tagów
  11241
  Galeria zdjęć
  6544
  Polityka prywatności
  4277
  Zastrzeżenia prawne
  4097
  Poleć znajomemu
  3164
  Kalendarium wydarzeń
  1

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  1033374
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  478210
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  42898

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  30744
  Kreator CV
  11998
  Newsletter
  10675
  E-zgłoszenie oferty pracy
  8550
  Szukaj pracownika
  7531
  Kalkulator wynagrodzeń
  5997
  Kalkulator świadczeń
  5015
  Umawianie wizyt przez Internet
  4913
  Rejestracja
  4754
  Rejestracja przez Internet
  4619
  E-zapytanie
  4554
  Multimedia
  4550
  Stwórz Swoje e-CV
  3747
  Galeria wideo
  3282
  Usuń moje konto
  1369
  Wyślij zapytanie o pracownika
  21

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  72448
  Dokumenty do pobrania
  30188
  Rejestracja bezrobotnych
  16544
  Zasiłek dla bezrobotnych
  11240
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  10946
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  8829
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  8798
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  8633
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  8027
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  8006
  Rejestracja poszukujących pracy
  7492
  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
  7422
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  7289
  Bon na zasiedlenie
  6810
  Rejestracja przez Internet
  6788
  Rejestracja przez Internet
  6180
  Dodatek aktywizacyjny
  5393
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  5385
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  5355
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  5106
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  4960
  Obowiązki bezrobotnych
  4935
  Staże
  4786
  Zwrot kosztów przejazdu
  4675
  Utrata statusu bezrobotnego
  4426
  Bon stażowy
  4328
  Usługi dla niepełnosprawnych
  4320
  Prawa bezrobotnych
  4237
  Bon zatrudnieniowy
  4220
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  4196
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  4122
  Bon szkoleniowy
  3928
  Inne finansowe formy wsparcia
  3867
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3841
  Poradnictwo zawodowe
  3743
  Ubezpiecznie zdrowotne
  3649
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  3582
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  3565
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  3520
  Roboty publiczne
  3439
  Prawa poszukujących pracy
  3436
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  3409
  Praktyki absolwenckie
  3363
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  3349
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  3318
  Pośrednictwo pracy krajowe
  3302
  Pożyczka szkoleniowa
  3299
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  3258
  Obowiązki poszukujących pracy
  3186
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  3126
  Szkolenie "Szukam pracy"
  3093
  Prace interwencyjne
  2927
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  2899
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  2893
  Utrata statusu poszukującego pracy
  2878
  Prace społecznie użyteczne
  2774
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  2769
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  2768
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  2610
  Zasoby informacji zawodowych
  2117
  Coaching
  1869
  Agencje zatrudnienia
  14

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  50403
  Dokumenty do pobrania
  27349
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  15082
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  8780
  Staże
  7580
  Zgłoszenie oferty pracy
  7118
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  5580
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  5097
  Prace interwencyjne
  4274
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  4128
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  4014
  Poradnictwo zawodowe
  3991
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  3882
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  3881
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  3771
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  3670
  Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  3650
  Roboty publiczne
  3308
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  3264
  Refundacja kosztów szkoleń pracowników
  3226
  Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
  3215
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  3169
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  2974
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  2956
  Pośrednictwo pracy krajowe
  2924
  Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
  2910
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  2738
  Prace społecznie użyteczne
  2736
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  2690
  Zwolnienia grupowe
  2689
  Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
  2639
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  2568
  Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
  2556
  Refundacja wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia art.150f
  2314
  Telefoniczne zgloszenie oferty pracy zatrudnienia
  1554
  Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  1060
  Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
  670
  Praca sezonowa
  635
  Bon zatrudnieniowy
  6
  Bon na zasiedlenie
  5
  Bon szkoleniowy
  5
  Dla pracodawców
  1

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  83592
  EFS - Wsparcie nie tylko na starcie
  24056
  Ogłoszenia o zamówieniach
  21828
  Mapa dojazdu
  15407
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  10691
  EFS - A po burzy...
  10349
  Dane teleadresowe
  10154
  Stopa bezrobocia
  8001
  Programy
  7683
  Zamówienia publiczne
  7358
  Analizy i statystyki
  7074
  Ocena pracy Urzędu
  6794
  Ocena strony internetowej
  6792
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  6418
  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
  6288
  Inne informacje
  6207
  EFS - Kurs na kapitał
  6201
  Ustawy
  5919
  Ogłoszenia o wynikach postepowań
  5767
  Archiwum zamówien publicznych
  5738
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  5715
  Programy i projekty realizowane
  5709
  Centrum Aktywizacji Zawodowej
  5632
  Przydatne linki
  5529
  Zielona Linia
  5466
  EFS - Kierunek przedsiebiorczość
  4995
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  4816
  E-zapytanie
  4698
  Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
  4547
  Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy
  4485
  Ankiety i oceny
  4369
  Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
  4202
  EFS - Zacznij od dziś
  4182
  UE - LEMOR
  4173
  Rozporządzenia
  4173
  Programy i projekty zrealizowane
  4168
  EFS - projekty zrealizowane
  4080
  Tłumacz języka migowego
  4075
  Wykresy statystyk - wersja graficzna
  3847
  FP - projekty zrealizowane
  3824
  FP - Rezerwa ministra dla osób do 30 roku zycia
  3777
  Dokumenty strategiczne
  3745
  Rok 2013
  3644
  Opracowanie 2009
  3501
  Opracowanie 2002
  3408
  EFS - PI-PWP Replikator
  3387
  Rok 2004
  3376
  Rok 2012
  3328
  Rok 2011
  3312
  EFS - 50+ powodow do zatrudnienia
  3310
  Opracowanie 2004
  3305
  Rok 2014
  3294
  Rok 2002
  3232
  Rok 2006
  3232
  Opracowanie 2006
  3220
  Rok 2010
  3218
  Rok 2007
  3178
  Opracowanie 2003
  3177
  EFS - Praktyka czyni mistrza
  3169
  Opracowanie 2008
  3167
  EFS- Praca bez stopni
  3165
  Opracowanie 2005
  3144
  Rok 2008
  3137
  Rok 2000
  3121
  Rok 2009
  3115
  Rok 2003
  3071
  Rok 2001
  3059
  Rok 2005
  3048
  Opracowanie 2013
  3014
  UE - Transfer wiedzy i doswiadczeń
  2994
  Opracowanie 2012
  2823
  Opracowanie 2014
  2789
  Opracowanie 2010
  2737
  FP - Inicjatywa i przedsiebiorczość - to się opłaca
  2709
  Opracowanie 2011
  2699
  FP - Doświadczenie w cenie
  2671
  EFS - Na dobry początek
  2655
  Opracowanie 2007
  2602
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (II)
  2598
  FP - rezerwa ministra dla osób do 25 roku życia
  2539
  EFS - Nowa Ja
  2264
  Opracowane 2015
  2056
  EFS- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...(I)
  1943
  Rok 2015
  1846
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)
  1825
  EFS- Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy
  1788
  Opracowanie 2016
  1716
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)
  1598
  Rok 2016
  1562
  FP- program specjalny - Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa kobiet z III profilem pomocy
  1415
  UE- Rozszerzamy horyzonty- szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska
  1344
  Opracowanie 2017
  1261
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (III)
  1127
  EFS - Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie
  1098
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)
  1088
  Rok 2017
  1075
  FP - rezerwa Ministra dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
  1053
  FP- rezerwa Ministra dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
  1021
  FP- program specjalny "W nowym kierunku - aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy"
  1013
  FP- program specjalny - "Znajdź MOTYW i krzyknij AKCJA, czyli TWOJA MOTYWACJA"
  883
  FP- rezerwa Ministra w celu likwidacji luk kompetencyjnych
  777
  EFS- ZIT- Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości
  763
  Opracowanie 2018
  754
  Ochrona danych osobowych
  664
  Rok 2018
  633
  EFS - Rozwój i praca to się opłaca
  534
  UE - EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA - LOKALNE UDOSKONALENIA
  165
  FP – program specjalny - „Inspiracja do zmian – aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy”
  130

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  12756
  Registration
  3299

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  12408
  РЕГИСТРАЦИЯ
  2616

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 11348

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl