• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Ochrona danych osobowych – podmioty i osoby biorące udział w realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  (2018-11-07)

  W związku z wejściem w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1), pod adresem: http:/urzad_pracy/ochrona_danych_osobowych.html dodane zostały klauzule informacyjne dla:

  • wykonawców,
  • oferentów,
  • personelu projektu,
  • członków komisji przetargowych zaangażowanych w projektach,
  • osób reprezentujących wnioskodawców i beneficjentów programów unijnych,
  • użytkowników Lokalnego Systemu Informacyjnego,

  w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WSL).

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 575222

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl