• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  50+ bardziej na tak, więcej na plus.

  (2018-05-11)

  W dniu 10 maja wielu znamienitych gości zjechało do Rudy Śląskiej, by wspólnie uczestniczyć w konferencji „50+ możliwości”, która organizowana była przez tutejszy Urząd Pracy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Aktywni Silesia”, pod patronatem honorowym Pani Grażyny Dziedzic Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

  W Rudzie Śląskiej uczestników konferencji powitał Pan Krzysztof Mejer Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

  Konferencja była doskonałą okazją do spojrzenia z różnych perspektyw na bardzo istotną kwestię, jaką jest aktywizacja osób dojrzałych na rynku pracy, zwłaszcza osób 50+.

  Sprzyjała temu zarówno obecność prelegentów i panelistów wywodzących się z różnych sektorów, jak i zgromadzeni goście reprezentanci władz różnych szczebli, znamienici przedstawiciele świata naukowego, liczni przedstawiciele urzędów pracy, instytucji otoczenia biznesu, organizacji wspierających osoby dojrzałe oraz pracodawców.

  Konferencja była okazją do łamania funkcjonujących ciągle stereotypów związanych z postrzeganiem osób dojrzałych na rynku pracy. Przyczynkiem do budowania obrazu w zakresie różnych możliwości wsparcia i rozwoju osób dojrzałych na rynku pracy były wystąpienia poszczególnych prelegentów.

  Pani Iwona Woźniak– Bagińska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej wskazywała na możliwości współpracy na rzecz osób dojrzałych z perspektywy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Dokonując analizy sytuacji i warunków na rynku pracy, analizy demograficznej struktury zarejestrowanych osób bezrobotnych, a także bazując na przeprowadzonych w ubiegłym roku badaniach naukowych pn. Pokolenia na rynku pracy, obejmujących swoim zasięgiem kilkaset osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie, oraz pracowników zatrudnionych u lokalnych pracodawców, wiemy jak ważną kwestią jest aktywizacja zawodowa oraz społeczna grupy osób powyżej 50 roku życia, która ze względu na proces starzenia się społeczeństwa, z roku na rok, coraz silniej będzie występować na rynku pracy. Biorąc pod uwagę dynamikę zmian dokonujących się na rynku pracy- coraz większy popyt na pracowników, który może zostać zaspokojony dzięki rosnącemu wskaźnikowi zatrudnienia wśród osób dojrzałych, koniecznością wydają się działania propagujące i zwiększające wiedzę na temat aktywizacji zawodowej właśnie osób dojrzałych, często niedocenianych i pomijanych na rynku pracy.

  Wystąpienie Pana dra. hab. Piotra Szukalskiego, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, zwróciło uwagę na konieczność nowej polityki wspierania starszych pracowników. Pan profesor w wystąpieniu podkreślił wpływ działań z zakresu:

  - zachęcania (np. poprzez bodźce materialne zachęcające do pracy kierowane do pracowników dojrzałych),

  - umożliwiania (tj. działań wobec pracodawców, współpracowników, oddziaływanie na kapitał ludzki osób 50+),

  na poziom aktywności osób dojrzałych i możliwość większego wykorzystania ich potencjału zarówno w zakresie kariery zawodowej jak i innych – poza zawodową, karier wykonywanych przez daną jednostkę.

  Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, jako szansa na zachowanie zdolności do pracy pracowników w każdym wieku, było z kolei tematem wystąpienia Pani dr hab. n. med. Joanny Bugajskiej, prof. nadzw. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Pani profesor wskazywała m.in. na zmiany możliwości wykonywania pracy wraz z wiekiem i czynniki wpływające na zdolność do pracy. Wiedza o powyższych zmianach i czynnikach jest podstawą do prowadzenia efektywnej polityki zarządzania wiekiem, prowadzącej do wydłużenia aktywności zawodowej. W wystąpieniu podkreślono także, że warunkiem odnoszenia sukcesu i pełnego wykorzystania potencjału danej osoby przez całe życie zawodowe jest zrównoważone życie zawodowe w każdym wieku, rozumiane jako równowaga między pracą zawodową i życiem (osobistym, rodzinnym, społecznym) oraz równowaga pomiędzy możliwościami psychofizycznymi pracownika a wymaganiami pracy.

  Pokolenie 50+ w nurcie współczesnych przemian przedstawiła Pani dr Wiesława Walkowska z Uniwersytetu Śląskiego. W wystąpieniu podkreślono zależność pokoleniową i rosnące problemy tzw. generacji kanapkowej (sandwich generation). Jest to pokolenie osób, które zajmuje się starszymi rodzicami, wymagającymi opieki z racji wieku lub choroby, a najczęściej i z jednego, i z drugiego powodu, przy tym często opiekujące się jeszcze dorastającymi dziećmi lub małymi wnukami.

  Wszystkie te wystąpienia były przyczynkiem do dyskusji w ramach panelu pt. „Obalamy mity: dojrzali na rynku pracy". Rozmowę poprowadziła Pani redaktor Iwona Flanczewska- Rogalska z Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. Uczestnicy dyskusji przedstawiali różne perspektywy i doświadczenia związane z aktywnością w każdym wieku, zarówno ze strony osób, które w wieku dojrzałym na nowo musiały budować swoją karierę zawodową czy to w nowym środowisku czy to poprzez założenie własnej firmy, osoby patrzące szeroko na całożyciowe doświadczenia i wpływ zmian zachodzących na poszczególnych etapach życia na ich obecną pozycję a także przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia pokazujący różne możliwości wsparcia osób dojrzałych i trendy panujące na współczesnym rynku pracy.

  W dyskusji panelowej udział wzięli:

  Pan Tomasz Górski – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,

  Pan Jakub Wyciślik właściciel firmy Meble – Stolarstwo KEJA, Rzemieślnik Roku 2016, Radny Miasta Ruda Śląska,

  Pan Krzystof Odyjas z firmy Q TESTO,

  Pan Mariusz Kabus założyciel firmy Spawplast,

  Pani Lidia Michałek z Personalnego Doradztwa Biznesowego,

  Pani Beata Płaczek – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

  W ramach konferencji nie mogło zabraknąć także głosu przedstawicieli organizacji pozarządowej wspierającej aktywność osób dojrzałych. Pani dr Ewa Piaskowska, Prezes Stowarzyszenia „Aktywni Silesia” przedstawiła szerokie spojrzenie na różne pola aktywności osób 60+, możliwości ich wsparcia. Podkreślona została rola promocji wolontariatu, zwłaszcza wśród osób dojrzałych. Konferencję zakończył wspaniały występ Chóru CANTABILE, obrazujący nie tylko jak różne są pola aktywności osób w każdym wieku, ale także po raz kolejny w trakcie konferencji obalający wszelkie stereotypy odnośnie osób dojrzałych.

  Różne perspektywy, różne poglądy, różnorodne spojrzenie na możliwości aktywizacji osób dojrzałych na rynku pracy stanowią podstawę do dyskusji, dzięki której możliwe jest konstruktywne podejście do wyzwań stawianych przez dynamicznie zmieniający się rynek pracy i opracowanie skutecznych rozwiązań przynoszących korzyści zarówno pracodawcom jak i osobom poszukującym pracy.

  Serdecznie dziękujemy uczestnikom za wzięcie udziału w konferencji.

   

   

   

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 548421

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl