• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Zatrudnianie cudzoziemców

(2018-04-03)

W związku ze zmianą przepisów dot. zatrudnienia cudzoziemców oraz licznymi pytaniami ze strony przedsiębiorców dotyczącymi kwestii legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców spoza UE/EOG, Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z Placówką Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej organizuje spotkanie poświęcone powyższej tematyce. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu zatrudnienia, pobytu oraz nowych obowiązków pracodawców zatrudniających cudzoziemców na terytorium RP. Dodatkowo na spotkaniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty związane z rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Po  prezentacji będą Państwo mieli możliwość zadawania indywidualnych pytań dot. legalizacji pobytu i pracy w Polsce zarówno pracownikom straży granicznej, jak i  pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 10.04.2018r. o godzinie 12:00 w Powiatowym urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów 16. W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy zainteresowanych przedsiębiorców o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr telefonu 32 771-25-18 lub 32 771-59-85

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 416861

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl