• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Kolejni raz docenieni przez Ministerstwo!

  (2018-03-30)

  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało w marcu br.  sprawozdanie z realizacji Europejskich Dni Pracodawców organizowanych w dniach 13-24 listopada 2017r.   Szczególne miejsce w sprawozdaniu znalazł nasz Urząd Pracy, przytoczony jako przykład dobrych praktyk realizowanych w ramach Dni Pracodawców.

  Jak co roku i tym razem postanowiliśmy aktywnie uczestniczyć w Dniach organizując konferencję naukową „CZŁOWIEK WOBEC ZMIAN NA RYNKU PRACY XXI w.”, obywającą się 16 listopada  2017r. w Rudzie Śląskiej, skierowaną  do pracodawców, instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli świata naukowego, których zainteresowania badawcze koncertują się  wokół procesów zachodzących na rynku pracy oraz powiatowych urzędów pracy.  Organizację konferencji poprzedziły wielomiesięczne przygotowania, których jednym z etapów było przeprowadzanie badań naukowych, pod przewodnictwem dr hab. Rafała Mustera- wieloletniego pracownika Wydziału Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, zajmującego się tematyką ryku pracy,  skupiających się na tematyce pokoleń na rynku pracy. Wytężona praca pracowników Urzędu pozwoliła na objęcie badaniami ankietowymi ponad 400 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie, oraz ponad 300 pracowników zatrudnionych u lokalnych pracodawców, umożliwiając zebranie rzetelnego i rozległego materiału empirycznego, na podstawie którego możliwe jest lepsze dopasowanie form wsparcia i pomocy będących w dyspozycji Urzędu do realnych potrzeb osób bezrobotnych reprezentujących zróżnicowane kategorie wiekowe.

  Jest nam niezmiernie miło iż nasz trud, wielomiesięczny wysiłek w organizację Konferencji, został doceniony przez Ministerstwo. Dziękujemy za te wyróżnienie, jednocześnie gromadząc pomysły i siły na kolejną edycję Europejskich Dni PracodawcyJ

  Bądźcie z nami i śledźcie naszą stronę internetową, gdzie na bieżąco zamieszczamy informację o planowanych wydarzeniach!

  Zespół PUP Ruda Śląska

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 529111

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl