• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

(2018-02-21)

Z uwagi na konieczność usprawnienia rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis do ewidencji oświadczeń Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej od dnia 01.03.2018r. przyjmuje do rejestracji wyłącznie oświadczenia złożone za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

Instrukcja przesłania formularza za pośrednictwem portalu:

  1. należy wejść na stronę www.praca.gov.pl
  2. wybrać na stronie głównej pole „Zatrudnianie cudzoziemców”
  3. wybrać „Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy”
  4. z wykazu dokumentów należy wybrać stosowny tj. „Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy”, lub w przypadku agencji pracy tymczasowej „Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego”
  5. jako adresata wniosku należy wybrać Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
  6. następnie formularz należy wypełnić, dołączyć niezbędne załączniki, podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz wysłać.
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 416860

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl