• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Opłaty z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca i zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca

  (2018-01-04)

  Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie oraz oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń wraz  z dowodem wpłaty w wysokości 30 zł.

  Opłata uiszczana jest w związku ze złożeniem wniosku o zezwolenie lub przedłużenie zezwolenia na  pracę sezonową, oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy. Jest to kwota bezzwrotna. Pobierana jest niezależnie od wydania zaświadczenia, decyzji lub rejestracji oświadczenia.

  Opłatę można uiścić przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:
  Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Ballestremów 16
  41-700 Ruda Śląska
  Nr rachunku: 63 1050 1214 1000 0024 3710 0015

  Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

  • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
  • tytuł dokonanej wpłaty (złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi),
  • dane cudzoziemca tj. podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składany będzie wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 470753

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl