• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Zatrudnienie cudzoziemców

  (2017-12-29)

  W związku ze zmianami przepisów prawnych w zakresie zatrudnienia cudzoziemców spoza państw UE, EOG i Szwajcarii informujemy, iż procedura wydawania zezwolenia na pracę sezonową, procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zasady wydawania informacji starosty zostały szczegółowo opisane w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców. Poniżej zamieszczamy ulotki informacyjne dla pracodawców oraz cudzoziemców (w języku angielskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim) przygotowane przez Departament Rynku Pracy opisujące w skrócie najważniejsze zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2018r.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 470733

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl