• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Zatrudnienie cudzoziemców

(2017-12-29)

W związku ze zmianami przepisów prawnych w zakresie zatrudnienia cudzoziemców spoza państw UE, EOG i Szwajcarii informujemy, iż procedura wydawania zezwolenia na pracę sezonową, procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zasady wydawania informacji starosty zostały szczegółowo opisane w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców. Poniżej zamieszczamy ulotki informacyjne dla pracodawców oraz cudzoziemców (w języku angielskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim) przygotowane przez Departament Rynku Pracy opisujące w skrócie najważniejsze zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2018r.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 416858

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl