• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zasięgu Twojej ręki!

(2017-06-19)
                                                               
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zasięgu Twojej ręki!

 

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej od maja ubiegłego roku realizuje  projekt pt.: „Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Młodzi ludzie wykorzystują szansę na zdobycie kwalifikacji zawodowych i sprawdzenia się na różnych stanowiskach pracy. Jak do tej pory 15 uczestników projektu zdobyło umiejętności i kwalifikacje w zakresie: operatora suwnicy, wózka jezdniowego, hakowego, malarza konstrukcji stalowych oraz spawalnictwa. Ponadto prawie 50 osób wykorzystuje swoje umiejętności, w tym również nowe kwalifikacje, podczas staży zawodowych.

Dla części z nich, ta forma wsparcia zakończyła się sukcesem, bowiem sprawdzili się w roli pracownika i otrzymali umowę o pracę, nawet na czas nieokreślony.

Powyższe doświadczenie wskazuje, że rynek pracy jest otwarty dla osób młodych. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej zapraszają osoby młode do 24 roku życia do udziału w projekcie i realizacji wybranej ścieżki zawodowej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z doradcą klienta.

Rekrutacja w trakcie!

Zgłoś się do swojego doradcy i rozpocznij karierę zawodową już dziś!

 

 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 426326

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl