• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

Znaleziono 506 wiadomości.

(2018-01-29)

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW

Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
(2018-01-04)

Opłaty z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca i zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie oraz oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń wraz z dowodem wpłaty w wysokości 30 zł.
(2017-12-29)

Zatrudnienie cudzoziemców

Zmiany w przepisach prawnych od 01.01.2018r.
(2017-12-14)

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (RPO III)

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania na założenie firmy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO III).
(2017-12-08)

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy
(2017-12-07)

UWAGA!

W zw. z powziętymi po raz kolejny informacjami dot. działań P. Wojciecha Hasy w zakresie pomocy przy opracowywaniu wniosków na potrzeby ubiegania się o środki przyznawane przez PUP w Rudzie Śl. na podjęcie działalności gospodarczej lub refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy informujemy, iż tut. UP nie współpracuje z ww. Osobą i nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Jego usług.
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 407544

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl