• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Pożyczka szkoleniowa

  Pożyczka szkoleniowa przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów szkolenia, które umożliwi podjęcie zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej na wniosek bezrobotnego, może udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

  W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Lucyna Miemiec   Specjalista ds. rozwoju zawodowego  32 771 59 12  karu[at]praca.gov.pl
   Agnieszka Dyrda  Specjalista ds. rozwoju zawodowego  32 771 59 17  karu[at]praca.gov.pl


  Utworzono: 2012-08-02 10:19 | Redagował: Michalina Sładek 2017-04-04 13:23
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4334

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl