• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

  Informator jest adresowany zarówno do osób, które właśnie zakończyły edukację i dopiero rozpoczynają poszukiwanie pracy,  oraz tych osób,  które już pracowały i straciły zatrudnienie.
  Urząd pracy obsługuje nie tylko osoby bezrobotne ale aktywnie wspomaga osoby poszukujące pracy, czyli również te które chcą ją z różnych przyczyn zmienić.

  W tym dziale znajdą Państwo podstawowe informacje o rejestracji w urzędzie, statusie osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, ich prawach jak i obowiązkach.

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o:

  Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. , poz. 922.) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.,  poz. 1065 z późn. zm.)

  Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu pracy jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

  Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu, poprawiania.

  Utworzono: 2012-08-02 09:08 | Redagował: Izabela Szweda 2017-12-14 09:43
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 75704

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl