• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zasoby informacji zawodowych

  Zasoby informacji zawodowej są udostępniane w powiatowym urzędzie pracy w postaci papierowej, audiowizualnej lub elektronicznej, w tym na stronach internetowych. 

  Zasoby informacji zawodowych obejmują w szczególności informacje o:

  1. zawodach i specjalnościach;
  2. rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonych przez nich działalności;
  3. zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej;
  4. szkołach i instytucjach szkoleniowych;
  5. stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;
  6. metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
  7. sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
  8. zasadach przygotowania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych;
  9. stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
  10. warunkach świadczenia pracy;
  11. warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
  12. projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego.

  Zasoby informacji zawodowych są udostępniane również osobom niezarejestrowanym.

  W razie pytań prosimy o kontakt ze swoim DORADCĄ KLIENTA

  Utworzono: 2014-06-05 12:54 | Redagował: Marta Zachara 2014-06-05 13:05
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2423

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl