• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2017-02-24

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

W związku z realizacją projektu „Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy instytucje szkoleniowe

2017-02-23

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

W związku z realizacją projektu „Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,

2017-02-21

Informacje dla pracodawców i przedsiębiorców planujących zatrudnienie cudzoziemców!

W związku z niepokojąco dużą liczbą umów o dzieło jako podstawy zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy udostępniamy pracodawcom i przedsiębiorcom pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawierające informacje o istocie umowy o dzieło oraz skutkach

2017-02-16

UWAGA!!!

W zw. z powziętymi informacjami dot. działań Pana Wojciecha Hasy w zakresie pomocy przy opracowywaniu wniosków na potrzeby ubiegania się o środki przyznawane przez PUP w Rudzie Śląskiej na podjęcie działalności gospodarczej lub refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Nie znaleziono aktywnych form.

Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-22 21:12
Odwiedziny: 458484

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl