• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2018-04-19

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (RPO III)

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania na założenie firmy w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)”

2018-04-19

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (POWER III)

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania na założenie firmy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (III)

2018-04-03

Zatrudnianie cudzoziemców

Spotkanie poświęcone zatrudnianiu cudzoziemców

2018-03-30

Kolejni raz docenieni przez Ministerstwo!

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało w marcu br. sprawozdanie z realizacji Europejskich Dni Pracodawców organizowanych w dniach 13-24 listopada 2017r. Szczególne miejsce w sprawozdaniu znalazł nasz Urząd Pracy, przytoczony jako przykład dobrych praktyk

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Nie znaleziono aktywnych form.

Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-22 21:12
Odwiedziny: 596329

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl