• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2017-12-14

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (RPO III)

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania na założenie firmy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO III).

2017-12-14

Lista osób, zakwalifikowanych do otrzymania środków w ramach Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Lista, osób zakwalifikowanych do otrzymania środków w ramach Funduszu Pracy na podjęcie działalności

2017-12-08

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy

2017-12-07

UWAGA!

W zw. z powziętymi po raz kolejny informacjami dot. działań P. Wojciecha Hasy w zakresie pomocy przy opracowywaniu wniosków na potrzeby ubiegania się o środki przyznawane przez PUP w Rudzie Śl. na podjęcie działalności gospodarczej lub refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Nie znaleziono aktywnych form.

Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-22 21:12
Odwiedziny: 558121

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl